mennesker som jobber med gruppeoppgaver

En inspirerende ledersamling i januar

Helga 12. til 14. januar var en stor gruppe tillitsvalgte i Framfylkingen samlet til ledersamling. På idylliske Raumergården i Gjerdrum var førti personer innom i løpet av helga og bidro til større kunnskap og forståelse av hvem vi er og for å få med inspirasjon til fortsatt innsats for organisasjonen

På programmet sto det blant annet arbeiderhistorien fortalt av Frank Meyer, lederen for ARB-ARK (Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv). Framføringen var skreddersydd til oss og var ment for å skape en dypere forståelse av hvor vi passer inn i samfunnsutviklinga og å skape en entusiasme for vår rolle. Dette ble en nyttig forankring for mange av deltagerne å få et dypdykk i røttene våre, bakgrunnen og formålet.

bilde av en mann som holder foredrag og peker på bilder på et lerret

Frank Meyer fra ARB-ARK forteller om arbeiderhistorien

Rett etter frokost og en kjapp «morgengymnastikk» på lørdag var det en god presentasjon av Sentralstyret og de fire utvalgene våre – Ungdomsutvalget, Internasjonalt utvalg, Barnepolitisk utvalg og Organisasjonsutvalget. Disse skal bidra til at organisasjonen får et løft og holder arbeidstrykket oppe på fire viktige områder for videreutviklingen av organisasjonen og vårt arbeid.

dame som forteller og viser bilder på et lerret

Hillevi forteller om ungdomskurset som skal være i Oteren i februar

Innimellom innledninger var det satt av masse tid til allsang og lek, noe som i tillegg til å lette på stemninga er viktige verktøy som både styrker samholdet mellom deltagerne og er en gøyal måte å bli bedre kjent med hverandre.

en gjeng mennesker som leker en form for stolleken, løper rundt på gulvet og skal sette seg på stoler

Vi leker Fruktsalaten, en «avansert» form for stollek

ei dame som ler

Leik er gøy for barn i alle aldre, her er det Torunn fra Trondheim Framlag som holder på å flire seg i hjel

dame som ler hjertelig

Styrelderen vår Kristin ler hjertelig

Lørdag var det også satt av godt med tid til arbeid i grupper, temaet var Framfylkingens verdier, årshjulet, tidslinjer og lagsaktiviteter. En fin måte å utveksle ideer og tips om lokale tilbud.

mennesker som arbeider med temaer i grupper

Aktiviteter og lagsarbeid diskuteres i grupper

Det var satt av mye tid til å diskutere leir og leiraktiviteter. Vi hadde en sofa-samtale hvor det var samlet et panel bestående av erfarne leirdeltagere og leirarrangører. Trond Flaarud fra Skjennungen, tidligere Kampen og Oslo, har vært med på leir fra tidlig på sekstitallet og har arrangert en mengde leire. Tormod Jarsve fra Solør, også en hyppig leirdeltager og medarrangør av mange leire. May-Tove Solum Tollefsen og Robert Tollefsen, begge fra Odal, det var de som arrangerte den store sommerleiren i 2017 og de har deltatt på flere av leirene vi har deltatt på. Alle i panelet fortalte om sine beste leiropplevelser, de største utfordringene de har møtt på som arrangører og hvordan de løste disse, og de svarte på spørsmål fra salen. Målet vårt er at det skal være tilbud om en stor sommerleir hvert år, enten i egen regi eller som deltager på sommerleir hos en av våre søsterorganisasjonene i nabolandene våre. Det var stor enighet om at leir og aktiviteter er selve limet i en organisasjon som vår.

to menn som sitter og prater sammen

Robert Tollefsen og Trond Flaarud, ny og tidligere leirarrangører i sofa-samtalen om leirerfaringer

Søndag kom Arne Berg fra Kulturnettverket i Østfold og fortalte mer om arbeiderkultur og dens plass i samfunnsutviklinga. Han snakket om på hvilke måter kan Framfylkingen bli en god ambassadør for arbeiderkultur. Hvordan vi kan definere arbeiderkultur inn i vår virksomhet i dag.

mann som foreleser for et publikum

Arne Berg fra Kulturnettverket i Østfold forteller engasjert om arbeiderkultur og dens plass i samfunnsutviklinga

Ledersamlingen var svært engasjerende og deltagerne kunne reise hjem til sine lag fulle av nytt pågangsmot. Det var en sliten og fornøyd gjeng som takket for seg og reiste hvert til sitt søndag etter lunsj.

Godt med frisk luft mellom slagene!

mennesker som holder hverandre i hendene under allsang - broderringen

Broderringen avslutter ledersamlinga på Raumergården