Arbeiderbevegelsens Barneorganisasjoner i Norden (ABN) holdt sin kongress denne helgen

Helgen 17. til 19. november holdt ABN sin kongress. Denne gangen var Finland vertskap, og vi var samlet på Nuuksio Hotel ved Espoo, rett utenfor Helsinki. Her var vi for å jobbe med felles barnepolitiske spørsmål og selvfølgelig alle de formelle sakene som kongressen består av

Det var i alt et tyvetalls delegater og observatører fra de fire nordiske organisasjonene som sammen danner ABN, Nuoret Kotkat fra Finland, DUI Leg og Virke fra Danmark, Unga Örnar fra Sverige og Framfylkingen fra Norge. Etter felles transport fra flyplassen og innsjekk på hotellet hadde vi «bli kjent leker» og gjorde gruppearbeid om hva ABN skal fokusere på i sin nye handlingsplan. Etterpå var det svømming og sauna for de sprekeste.

Gruppearbeid om hva ABN skal fokusere på i handlingsprogrammet sitt

I løpet av helgen skulle alle organisasjonene presentere et aktuelt tema. Anders Österberg fra Unga Örnar snakket om krigen i Syria og om andre konfliktområder i verden i dag. Michael fra DUI presenterte FNs Bærekraftsmål og hvordan vi kan jobbe med disse i våre organisasjoner. For Nuoret Kotkat kom Finlands Barneombud, Tuomas Kurttila, og pratet om delaktighet for barn og unge. Vår egen generalsekretær, Tonje Tovik, tok oss gjennom FNs Barnekonvensjon og øvelser i egenverd og barns rettigheter. Det ble mange spennende og lærerike diskusjoner rundt de forskjellige temaene.

Tonje Tovik om barnas rettigheter

Vi ble enige om en felles uttalelse fra ABNs kongress og en debattartikkel som ble utarbeidet av Unga Örnar. Artikkelen kunne vi bruke i våre respektive land, som den var eller deler av den. Framfylkingen stiller seg bak artikkelen og signerer sammen men Unga Örnar på denne slik at vi kan sende den ut i fellesskap med Unga Örnar
Hovedgrunnen til at vi var samlet var selvsagt kongressforhandlingene og valg. En ny handlingsplan for de neste tre årene ble utarbeidet, regnskap og beretninger for forrige periode gjennomgått og godkjent. Vedtektene ble gjennomgått, og sist men ikke minst ble ny president og nytt styre valgt.

 

Flaggheising og allsang med Kotkaexpo og ABN kongressen

ABNs nyvalgte president er Kaisu Kotirinta fra Nuoret Kotkat, der fra ble også Lea Vänäänen valgt. Fra Unga Örnar ble Anders Österberg, Kristina Bergmann og Mia Malmgren valgt. Fra DUI Leg og Virke ble Mette S. Karlsen og Kenneth F. Christensen valgt og fra Framfylkingen kom Kristin Sæther og Tonje Tovik med i styret.


Delegatene følger spent med under valgene

Siste post på programmet var felles aktivitet med den lokale gruppen Kotkaexpo og samling inne i salen etterpå. Hit kom Nasima Razmyar, hun er president i Nuoret Kotkat og varaordfører for Kultur- og fritidsseksjonen i Helsinki. Hun fortalte både sin og organisasjonens spennende historie.

Nuoret Kotkats president Nasima Razmyar

Det var stor enighet i gruppen om at vi skal jobbe målrettet for å styrke det nordiske samarbeidet mellom organisasjonene våre. Vi har mye mer til felles enn hva som skiller oss. Sammen håper vi å kunne utrette enda mer framover. Det var en høyt motivert og inspirert gjeng som reiste hvert til sitt etter to intense dager i Finland.

Nuuksio Hotel i Espoo, Finland

 

Her er den felles uttalelsen  fra kongressen:

ABN anser: Lyssna på barnen!

Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN) höll sin kongress den 17 – 19 november i Espoo, Finland. Vi har beslutat att under den kommande kongressperioden skall våra organisationer arbeta med FN:s globala hållbarhetsagenda 2030. Detta skall göras speciellt med fokus på att alla barn är likvärdiga och ha samma rättigheter. Därmed menar vi också att de nordiska ländernas regeringar alltid skall komma ihåg Barnkonventionen.

Norden är ett klassamhälle. Klyftorna ökar i samhället vilket inte hör hemma i världens mest jämlika och jämställda länder. Många barn lever under svåra villkor, vilket också ses hos de flyktingar vi tar emot. Detta märks bland annat på skolresultat, ekonomi, tandhälsa och psykisk ohälsa. Samtidigt som många har det svårt lever vi i en tid med starka statsfinanser och god tillväxt. Det finns utrymme för att göra mer.

Det är ingen hemlighet att det är svåra socioekonomiska förhållanden som oftast leder till missbruk, depression och kriminalitet senare i livet. Därför är det extra viktigt att sätta in resurser tidigt istället för att krishantera då det redan är för sent. Skolan är den viktigaste plattformen för jämlikhet där alla barn ska få samma möjligheter att bli det den vill senare i livet.

Med hälsning ABNs kongress