viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

FNs internasjonale barnedag – barnekonvensjonens dag!

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på. Norge har også ratifisert barnekonvensjonen og de to første tilleggsprotokollene, men det viktige tredje tillegget har den norske regjeringen valgt å se bort fra. Framfylkingen synes det er svært uheldig at myndighetene ikke gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl

Det er nå 27 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt i FN. Den gang var Norge en pådriver i arbeidet med å sikre barns grunnleggende rettigheter.

FNs Barnekonvensjon

Bildet viser plakat med FNs Barnekonvensjon, overskrifter til artiklene

FNs Barnekonvensjon, overskrifter til artiklene

Det har kommet tre tilleggsprotokoller til barnekonvensjonen:
Tilleggsprotokoll om barn i væpnet konflikt (2000)
Tilleggsprotokoll om salg av barn og barneprostitusjon (2000)
Tilleggsprotokoll som oppretter en klagemekanisme for barnekonvensjonen (2011)

Norge har signert på de to første tilleggene, men Regjeringen la i september 2016 frem en melding til Stortinget hvor de innstilte på at Norge ikke skulle slutte seg til Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll, som gir barn rett til å klage til FNs barnekomité. Regjeringen viser med dette at de ikke vil la barn i Norge får ta del i styrkingen av barns rettigheter som finner sted internasjonalt.

Per dags dato har 36 stater ratifisert og 51 land har signert  tilleggsprotokollen, inkludert land som Belgia, Danmark, Irland, Kypros, Sveits og Portugal

For noen år tilbake utredet advokat Frode Elgesem konsekvensene av en ratifisering for Norge.
Utredningen understreker at tiltredelse til tilleggsprotokollen vil styrke rettssikkerheten til barn i Norge.

 

Les mer om FNs internasjonale barnedag her