Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism, en sterk og lærerik helg på Utøya!

Denne helgen arrangerte Framfylkingen en stor internasjonal konferanse om ekstremisme, Willy Brandt Conference – Youth Againsa Extremism. Målet med konferansen var å skape oppmerksomhet rundt temaet ekstremisme og ekstremistiske handlinger. Visjonen å bygge et nettverk av ungdom som står sammen i kampen mot ekstremisme, og skape demokratiske verktøy gjennom samtaler og oppgaver rundt temaet. På den måten utrustes deltagerne med verktøy for å håndtere hendelser som skjer nå og eventuelle situasjoner framover.


Det nye bygget med kafeteria og konferansefasiliteter


Deltagerne er samlet i Gro-salen for åpning av kongressen

 

På Utøya var det deltagere fra 22 land i hele verden, fra Peru i vest til Indonesia i Øst og fra Finland i Nord til Zimbabwe i sør. Samfunnsengasjerte mennesker med vidt forskjellige bakgrunner. Det var også ungdommer fra norske organisasjoner som deltok sammen med oss gjennom helgen. Felles for alle var troen på en bedre framtid hvor solidaritet og samarbeid på tvers av kulturelle skillelinjer er målet.


Generalsekretær Tonje Tovik åpner konferansen med en varm og høytidelig hilsen

Å samle deltagere fra alle landene på denne måten gjør at man kan få et bedre og mer helhetlig bilde av hvordan nå-situasjonen er rundt i hele verden. Hva har vi felles, hva er forskjellene? På en eller annen måte møter vi alle temaet ekstremister og ekstremistiske handlinger, men vår forståelse og våre hverdagsutfordringer er ikke like. Derfor er det viktig at vi gjennom forelesninger, samtaler og workshops lærer av hverandre slik at alle kan få en bedre forståelse av ekstremisme i dagens situasjon i et globalt perspektiv.


Jacob Aasland Ravndal avslutter med å be oss «Stay safe»

Forelesninger fra folk med solid kompetanse på områdene fungerte som input som seinere ble bearbeidet i mindre grupper. Det var intense og lærerike sesjoner både med input så vel som output gjennom workshops hele helgen. Å oppnå en forståelse av hvordan vi kan kjempe mot ekstremisme og ekstremistiske ideer, og gi oss et globalt nettverk for videre arbeide med det viktige temaet, slik at vi alle kunne reise hjem med fornyet tro på at vi har fått nye verktøy som kan hjelpe oss til å fortsette kampen hjemme i våre egne samfunn.


Deltagere holder en workshop gruppe utendørs i det fine været

IFM-SEIs President, Sylvia Siqueiro Campos fra Brazil

Det er ikke til å unngå at man blir ekstra sammensveiset av å jobbe med disse temaene og gjennom å gi hverandre trøst når det føles tungt. Mange av deltagerne kommer fra land hvor terror er en del av hverdagen, hvor den politiske situasjonen er spent og hvor trusselbildet er høyt. Andre har kjennskap til terror på andre måter, men felles er at alle deltagerne på en eller annen måte var berørt av konferansens tema på den ene eller andre måten.


Omvisning på øya ved daglig leder Jørgen Watne Frydnes,
en alvorspreget stund utenfor Hegnhuset

Nye vennskap ble dannet rundt leirbålet hver kveld også. Allsang, sangleker og bare det å sitte i en ring rundt et varmende bål, ja det var utrolig hyggelig å avslutte dagene på denne måten, antagelig var det veldig viktig også. Alle kunne gå til sengs vel vitende at en var omgitt av gode venner på alle kanter.


Bonfire første kvelden før vi går til ro

Den siste dagen var det tidlig samling før avreise mot Oslo. Her var det oppmøte foran Nobel Fredssenter for guidet omvisning. I tillegg til utstillingen med nåværende fredsprisvinner, var det også en svært sterk utstilling om flyktninger  som het Omveier/Detours. Både utstillingen om situasjonen i Colombia og runden blant flyktningers tanker og følelser gjorde sterke inntrykk.


Sofie Solli Løseth loser alle trygt inn på Nobels Fredssenter på morgenen den siste dagen

Neste stopp på programmet var på 22.juli-senteret i regjeringskvartalet. Etter historien om Utøya, omvisningene der ute og temaet som var fokuset gjennom konferansen, ble omvisningen i 22.juli-senteret svært sterkt. Det var en alvorstynget gjeng som gikk i samlet flokk til folkets hus for en bedre lunsj i øverste etasje og utsikten.


Et sterkt møte med 22.juli senteret

Under lunsjen fikk Sofie Solli Løseth og Hillevi Tovik fortjent skryt og heder for sin enorme innsats for at konferansen ble gjennomført så flott som den ble. Ideen ble født av dem på IFM-SEI Kongressen i fjor sommer og med bistand fra vår forrige styreleder Are Tomasgard har de stått på tidlig og seint for å gjøre dette til en konferansehelg deltagerne sent vil glemme. Som takk for en super kongress fikk Framfylkingen også overlevert en gave fra IFM-SEI. Vi fikk deres flagg for å henge det på kontoret vårt.


Vi fikk flagget i gave så vi kan henge det på vår kontorvegg

Helt avslutningsvis samlet alle deltagerne seg ut på Youngstorget hvor vi gjorde broderringen og sa på gjensyn før alle reiste hvert til sitt.


Deltagerne samlet på Youngstorget i broderringen før alle går hvert til sitt

En sterk, lærerik og viktig helg var kommet til veis ende, deltagerne har fått med seg nyttige verktøy til den videre kampen mot ekstremisme. Vennskap er bygget og solidaritet har stått i høysetet.

Takk til alle deltagere, bidragsytere og ansvarlige for en utrolig fin helg!