et rom fullt av folk som gir stående applaus til en som har holdt tale og fått blomster

Framfylkingens 18. ordinære landsmøte!

16. til 17. juni gikk Framfylkingens landsmøte av stabelen på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker. I år var det knyttet spenning til ny styreleder og valg av ny generalsekretær, samtidig som det skulle velges noen nye medlemmer til vårt sentralstyre

Landsmøtet er uten tvil organisasjonens viktigste demokratiske arena. Det er på landsmøtet vår handlingsplan blir vedtatt, og det er i denne det bestemmes hva som skal være våre prioriterte oppgaver fram til neste landsmøte vedtar en ny. Landsmøtets delegater setter kursen Framfylkingen skal holde i åra framover.

Det er på landsmøtet delegatene fra lokallaga bestemmer hvem som skal representere oss gjennom verv i sentralstyret og i komiteene, og det er på landsmøtet vedtektene våre vedtas.

Hvert fjerde år er det også valg av hvem som skal være vår daglige leder og dermed et viktig ansikt utad gjennom tillitsvervet som generalsekretær. Kristin Sæther ble fremmet som kandidat til vervet som vår styreleder og høyeste representant fra LO og enstemmig valgt av landsmøtet.

Mange lokallag hadde sendt sine delegater til vårt attende ordinære landsmøte så det var god representasjon i salen. Fredag ettermiddag ankom delegatene og landsmøtet ble formelt åpnet og konstituert fredag kveld etter innsjekk og middag.

en mann som prater til en forsamling når han åpner et landsmøte

Avtroppende styreleder Are Tomasgard åpner vårt 18. landsmøte (Foto: S.Rehman)

På landsmøtets første dag ble konstitueringen og valg av de forskjellige møtefunksjonærene gjort. Deretter var det framlegg og vedtak i henholdsvis forretningsorden og fullmakter, kontrollkomiteens beretning for perioden og Framfylkingens beretning for perioden. Forslag til behandling i landsmøtet ble også gjennomgått slik at disse kunne behandles av redaksjonskomiteen før landsmøtets dag to.

På landsmøtets dag to ble regnskap med revisorberetning behandlet. Generalsekretær Kurt Frantzen presenterte regnskapet for delegatene, og deretter leste møtedirigent Jeppe Jelle revisors beretning. Innstillingen fra redaksjonskomiteene til forslagene fra møtets første dag ble lagt fram og behandlet, det samme ble innstillingen til handlingsprogram og vedtekter. Behandling av saker og avstemming skaper engasjement, og det var også mange delegater som tok ordet til de forskjellige sakene.

I Framfylkingens handlingsplan står det at «Vi skal være en arena for opplæring i demokrati og aktiv deltakelse i samfunnslivet. Medbestemmelse og demokrati er en viktig del av organisasjonens virksomhet. Gjennom aktiv deltakelse i beslutningsprosesser blir barn og unge med på å forme organisasjonen og samfunnet». Derfor har vi også mange unge delegater på møtene våre.

Viser mange møtedeltagere som sitter i et auditorium

Delegater under Framfylkingens 18.landsmøte
(Foto: Shakeel Rehman)

Siste sak på landsmøtets dagsorden var valg, noe som alltid skaper engasjement. Etter fire år ga Are Tomasgard stafettpinnen over til Kristin Sæther. Hun er nyvalgt LO sekretær og kommer fra vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim og vervet som nestleder i LO i Trondheim.

Bildet viser en som løfter en blomsterbukett over hodet og tar i mot applaus

Avtroppende styreleder Are Tomasgard mottar applaus fra salen og mottar blomster fra påtroppende styreleder Kristin Sæther
(foto: Shakeel Rehman)

Dette året skulle Kurt Frantzen, som har vært vår generalsekretær gjennom åtte år, gå av og ny generalsekretær velges. Tonje Tovik fra Kurland Framlag ble valgt til Framfylkingens nye generalsekretær. Tonje har lang fartstid i Framfylkingen og kjenner organisasjonen godt. Kurt holdt en tale for landsmøtet etter valget hvor han takket for tilliten og samarbeidet gjennom åtte år, og hvor han minnet oss på hvor viktig det er at vi står forent og samla jobber for det gode formålet organisasjonen har. Den avgåtte generalsekretæren fikk stående trampeklapp og jubel av en rørt forsamling. Kurt Frantzen fortsetter i administrasjonen som seniorrådgiver.

portrett av dame

Vår nyvalgte generalsekretær Tonje Tovik er tydelig rørt og glad over tilliten hun ble vist av landsmøtet (Foto: Shakeel Rehman)

Videre var det en del utskiftinger i sentralstyrets medlemmer, under står lista over de som nå er våre tillitsvalgte den neste perioden.

Lista over de tillitsvalgte:
Leder: Kristin Sæther , LO / Trondheim Framlag 4 år
Generalsekretær: Tonje Tovik, Kurland Framlag 4 år
Styremedlem: May Tove Solum Tollefsen, Odal Framlag 4 år
Styremedlem: Tor Engevik, Sentrum Framlag 4 år
Styremedlem: Marrie Anne Leijenaar, Hadeland Framlag 4 år
Styremedlem: Tormod Asle Jarsve, Solør Framlag 4 år
Styremedlem: Rakel M. Solbu, Oslo Framlag 2 år
Møtende varamedlem: Suhur Lorch-Falch, Magnor Framlag 2 år
Møtende varamedlem: Laila Høiseth, Trondheim Framlag 2 år
Møtende varamedlem: Kristin Skogli, Oslo Framlag 2 år

I sentralstyret – ikke på valg:
Nestleder: Camilla M. C. Seterholen, Odal Framlag
Styremedlem: Sofie Solli Løseth, Kurland Framlag
Styremedlem: Hillevi N. Tovik, Oslo Framlag

Ny kontrollkomité:
Leder: Thor Ivar Kristiansen, Framfylkingens venner 2 år
Medlem: Tove Siljeholm Christiansen, Skjennungen Framlag 2 år
Medlem: Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Elverum Framlag 2 år

to mennesker som står ved siden av hverandre, den ene med en stor blomsterbukett

Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Elverum Framlag får blomster og takk for sin innsats gjennom flere perioder i sentralstyret. Han går inn i kontrollkomiteen (Foto: Shakeel Rehman)

Styret og administrasjonen takker alle engasjerte og flinke møtedeltakere for en produktiv og god helg. Også takk til alle som var med å gjøre at møtet gikk smidig for seg, dirigentene Ivar Christiansen og Jeppe Jelle, møtesekretærene Åsmund Lorch-Falch og Ole Henrik Pedersen, alle som deltok i tellekorpset, valgkomiteen, redaksjonsutvalgene og fullmaktskomiteen som holdt orden på antall stemmeberettigede til en hver tid.

en dame som gir en ungdom et håndtrykk som takk for hjelpen

Åsmund Lorch-Falch og Ole Henrik Pedersen får gavekort og klemmer fra styreleder for strålende innsats som sekretærer under landsmøtet (Foto: Shakeel Rehman)