I dag er det den internasjonale dagen for bekjempelse av fattigdom – FNs bærekraftsmål nummer 1

Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993, men markeringen av dagen begynte allerede i 1987, da 100.000 mennesker samlet seg i Paris for å ære ofrene av hungersnød, vold og uvitenhet, for å si nei til ekstrem fattigdom og for å oppfordre menneskeheten til å sikre respekt for menneskerettighetene

Det er fortsatt 836 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Dette tilsvarer hver femte person i utviklingsland. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara er hardest rammet. FNs bærekraftsmål vil utrydde all ekstrem fattigdom, og halvere relativ fattigdom, innen 2030

Les mer om FNs dag for bekjempelse av fattigdom på FN-Sambandets hjemmeside og les mer om FNs Bærekraftsmål via denne lenken.

Det står også mye om bærekraftsmålene på United Nations egen side om Sustainable Development

Special event entitled Student Observance on the occasion of the International Day of Peace 21.09.2016

Special event entitled Student Observance on the occasion of the International Day of Peace 21.09.2016. Foto: UN Photo/Cia Pak

 

Forsidebildet er tatt av:UN Photo/Manuel Elias