to brev fra departementer, ligger åpnet på et bord

Barnekonferansen har fått svar på brevet sitt

Et fast innslag på Barnekonferansen er at deltagerne utarbeider et brev som sendes til Statsministerens kontor og departementene som omfattes av det som er årets tema på konferansen. I år var temaet mobbing og vi arbeidet med oppgaver og innledere rundt dette temaet hele helgen. Vi har fått svar på innspillene våre fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, han takker for gode innspill fra engasjerte barn og ungdommer.

Fredag var satt av til et lærerikt og spennende seminar med Kjetil Hasselberg fra «Kjetil og Kjartan Show». Vi lærte mye nytt av Kjetil og han ga oss mange oppgaver relatert til det han hadde snakket om og vist filmer og eksempler fra.

Lørdag var satt av til gruppearbeid om hvordan vi kan motvirke mobbing og være inkluderende. Det ble framført dikt, skuespill og laget en fin kortfilm av barna. Vi fikk inn mange flotte og kreative løsninger på oppgaven.
Som tradisjonen tilsier ble det også utarbeidet noen forslag til hva de voksne kan bidra med og hva barna selv kan gjøre for å motvirke mobbing. Disse forslagene ble samlet i et brev som vi så signerte og sendte til Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Barneombudet.
Før helgen fikk vi svar på brevet vårt fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, han takket barnekonferansens deltagere for engasjementet og gode innspill.
Vi fikk også en kort henvendelse fra statsministerens kontor som fortalte at de hadde videresendt henvendelsen til kunnskapsministeren.

 

gruppebilde med barn, ungdom og voksne, omtrent førti personer

Årets deltagere på Barnekonferansen

to brev fra departementer, ligger åpnet på et bord

Svarene fra Kunnskapsministeren og Statsministerens Kontor