barn samlet i en stor sal under barnekonferansen i 2015

Barnekonferansen 2016 – det er bare å glede seg!

Tema for årets barnekonferanse er «Mobbing – hvordan kan vi motarbeide det?». Vi skal jobbe rundt temaet mobbing/ekskludering og se på ulike verktøy vi kan benytte for å motarbeide at vi eller noen vi kjenner blir mobbet og holdt utenfor. Barnekonferansen 2016 arrangeres på folkehøgskolen på Ringsaker i tidspunktet 4. til 7.august. Det er bindende påmelding via lokallaget seinest 20. juni!

I år har vi endret tidspunktet og stedet for barnekonferansen vår. Den vil bli arrangert helgen fra 4. til 7. august og vi vil ha den på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker.

Vi har satt påmeldingsfristen til 20.juni, og det skal meldes på via ditt lokale framlag.
I fjor var det mange deltagere og stor rift om de siste ledige plassene så det kan lønne seg å være ute i god tid.

Vi kommer tilbake med et mer detaljert program senere, men allerede nå kan vi annonsere at Kjetil Hasselberg, best kjent fra «Kjetil & Kjartan show», kommer med sitt svært lærerike og spennende program om mobbing. Det blir gruppearbeid, kreative oppgaver og seminar rundt temaet. Vi setter selvfølgelig også av tid til godt med pauser og lek. I tillegg arrangerer vi diskofest på lørdag kveld. Som vi pleier avsluttes barnekonferansen med et formelt brev hvor barna på konferansen kommer med innspill rundt temaet til de rette myndighetene.

Det legges opp til tre måltider om dagen og overnatting i internatet.

Håper dette virker spennende og at mange vil delta på barnekonferansen 2016.

Bilde av et brev som er skrevet av Framfylkingen og signert av alle barna som deltok på barnekonferansen i 2015. Brevet inneholder krav om hvordan barna vil gjøre det bedre for flyktningbarna .

Det signerte kravbrevet fra alle barna på Barnekonferansen 2015

Deltagere på Barnekonferansen som legger fram sine meninger om saker vi har diskutert og jobbet med

 

Husk å melde deg/dere på via deres lokala Framlag innen 20.juni

Vi må overholde påmeldingsfristen ekstra strengt i år på grunn av ferieavvikling i administrasjonen, så hvis du vil være med må du ikke vente med å melde deg på.