1. mai – hva skjer i ditt distrikt?

I år er det 125 år siden det ble bestemt at 1. mai skulle være en felles streike- og demonstrasjonsdag for alle arbeidere. Det var den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889 som bestemte at dagen skulle markeres 1. mai hvert år. Alt i 1890 ble dagen markert også i Norge. Den var fra starten både en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. 1. mai mønstret arbeiderbevegelsen under musikk, faner og flagg, for å feire dagen og for å demonstrere for sine krav.

Fra omkring 1910 var barnetoget det store arrangementet 1. mai ved siden av demonstrasjonen. Det var tenkt som en motvekt mot barnetoget 17. mai,
men var samtidig et middel til å integrere barna i arbeiderbevegelsen. Som på 17. mai måtte barna ha med seg flagg, helst røde, og skolefanene burde delta i toget.
Et vellykket barnetog var avhengig av skolefri 1. mai, noe som igjen var et spørsmål om kommunal innflytelse. Etter toget var det møte med taler og underholdning,
som for de voksne. De første barnearrangementene 1. mai ble gjennomført i Bergen og Ålesund i 1905.
I Oslo ble det første barnearrangementet 1. mai gjennomført i 1910 i form av en barnefest.

I år er det mange framlag som er aktivt med når dagen skal markeres i lokalmiljøet. Flere steder skal barn eller ungdom fra Framfylkingen holde barneappell.
Mange framlag lager også aktiviteter for barn denne dagen.. Andre steder vil laga være synlige i toget. Vi ønsker alle lag lykke til med forberedelsene og gjennomføringa.
Lurer du på om det blir holdt barneaktiviteter der du er på 1. mai, kan du kontakte kurt@framfylkingen.no

Oslo Framlag i 1.mai-tog ved Youngstorget, 2015

Oslo Framlag i 1.mai-tog ved Youngstorget, 2015

1.mai 2009. Kurland Framlag samler seg for toget fra Lillestrøm Torv.

1.mai 2009. Kurland Framlag samler seg for toget fra Lillestrøm Torv.