Vi krever at regjeringen reverser kuttene i uføres barnetillegg!

På Framfylkingens landsmøte ble det fremmet forslag fra Trondheim Framlag om et vi skal jobbe for å få reversert kuttene i uføres barnetillegg. Regjeringens kutt rammer kun de som har hatt lav inntekt før de ble ufør.
Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne. Det er ekstra ille når politiske vedtak rammer barn. Barnetillegget i uføretrygden er for mange familier et viktig økonomisk tilskudd som bidrar til at barna får muligheten til å kunne delta på aktiviteter på lik linje med alle andre.
Å kutte i inntekten til de mest sårbare barnefamiliene er
i strid med FNs Barnekonvensjons artikler 3. og 27.

Reverser kuttene i uføres barnetillegg!
Forslag til Framfylkingens landsmøte, fra Trondheim Framlag.

Høyre, FrP, Venstre og KrF ble høsten 2014 enige om å kutte i det behovsprøvde barnetillegget for uføre. De innførte et tak der summen av uføretrygd og barnetillegg ikke kan utgjøre mer enn 95 % av tidligere inntekt. Har du slitt med helsa, men greid å stå i deltidsjobb med lønn på 230 000 så får du som enslig ufør en minstepensjon på 219 000. Da har du allerede over 95 % av tidligere inntekt og får ikke et øre i barnetillegg.

Regjeringens kutt rammer kun de som har hatt lav inntekt før de ble ufør. Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne. Det er ekstra ille når politiske vedtak rammer barn. Barnetillegget i uføretrygden er for mange familier et viktig økonomisk tilskudd som bidrar til at barna får muligheten til å kunne delta på aktiviteter på lik linje med alle andre.

Framfylkingen krever at Regjeringens usosiale kutt I uføres barnetillegg reverseres.
Det behovsprøvde barnetillegget for uføre på inntil 0,4G per barn per år skal beholdes og taket skal fjernes.

Begrunnelse:
Målet med uføres barnetillegg er å sikre at uføre med barn under 18 år en inntekt det er mulig å leve av. Barnetillegget i uføretrygden er i tillegg et viktig redskap for å forebygge barnefattigdom.
Barnetillegg for varig uføre er en behovsprøvd ytelse. En kan få barnetillegg på inntil 0,4 G, noe som tilsvarer kr. 35 348 for hver barn per år.

Barnetillegget reduseres når samlet inntekt kommer over et visst nivå. Fullt barnetillegg gis kun når ensliges inntekt er under 2,6 G i året eller familieinntekten er under 3,7 G. (G = Grunnbeløpet i folketrygden som er på kr. 87 328 per. 01.05.14. Ny justering skjer den 01.05.15).

I forbindelse med budsjett 2015 foreslo regjeringspartiene Høyre og FrP å erstatte det behovsprøvde barnetillegget for uføre med et standardisert barnetillegg på kr 7020 per barn per år. Et forslag som i praksis betyr et inntektstap på kr. 28 328 per år per barn for de familiene med dårligst råd.

Det ble møtt med voldsomme protester blant annet fra regjeringens støttepartier Krf og Venstre, men dessverre resulterte budsjettforhandlingene med å gå fra vondt til verre. Høyre, FrP, Venstre og KrF ble enige om å beholde det behovsprøvde barnetillegget, men de innførte et tak der summen av uføretrygd og barnetillegg ikke kan utgjøre mer enn 95 % av tidligere inntekt. Har du slitt med helsa, men greid å stå i deltidsjobb med lønn på 230 000 så får du som enslig ufør en minstepensjon på 219 000. Da har du allerede over 95 % av tidligere inntekt og får ikke et øre i barnetillegg. Dette taket gjør at nettopp de det behovsprøvde barnetillegget var ment for, ikke får noe som helst!

Dette er kutt rammer kun de som har hatt lav inntekt før de ble ufør. Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne.

Det er ekstra ille når politiske vedtak rammer barn. Barnetillegget i uføretrygden er for mange familier et viktig økonomisk tilskudd som bidrar til at barna får muligheten til å kunne delta på aktiviteter på lik linje med alle andre.
Framfylkingen krever at Regjeringens usosiale kutt I uføres barnetillegg reverseres. Det behovsprøvde barnetillegget for uføre på inntil 0,4G per barn per år skal beholdes og taket skal fjernes.
Innstilling til vedtak: Oversendes redaksjonskomiteen for andre forslag og uttalelser

Forslaget er videreført til komiteen for Framfylkingens handlingsplan for implementering i denne
Les hva Barneombudet mener om kuttene i barnetillegget på deres hjemmeside

Nyhetssak på NRK om hva regjeringen sparer på å kutte i barnetillegget til de med den aller laveste inntekten