Hva er Aids og Hiv?

Alle virus er ekle små skapninger som bruker cellene våre som fabrikker til å lage kopier av seg selv. Men hva er det egentlig som gjør hiv-viruset som er så spesielt? Og hvorfor klarer vi ikke å lage medisiner som tar knekken på det?

Hiv står for humant immunsvikt virus. Viruset gir hiv-infeksjon hos den som får det inn i blodomløpet. Hiv-infeksjon gir vanligvis verken sykdomstegn eller sykdomsfølelse i første omgang. De fleste som er smittet er friske og uten symptomer i flere år. Det ser imidlertid ut til at hiv-infeksjon i de aller fleste tilfeller før eller siden utvikler seg til livstruende sykdom – aids.

Hiv-infeksjon er en livsvarig tilstand, enten den gir symptomer eller ei. En kan derfor være smittet og bringe smitten videre uten å vite om det.

Aids – ervervet immunsvikt syndrom – er betegnelsen på en sammensatt sykdomstilstand som er forårsaket av hiv-infeksjon. Aids kjennetegnes bl.a ved at kroppens immunforsvar, som har som oppgave å uskadeliggjøre smittestoffer (virus, bakterier, sopp), er brutt sammen. Når immunforsvaret svikter, kan infeksjoner som vanligvis ikke er farlige, være livstruende.

Hiv kan smitte fra mann til mann, fra mann til kvinne, fra kvinne til mann og i noen tilfeller fra kvinne til kvinne. Hiv smitter lettere hvis en av partene har andre seksuelt overførbare sykdommer

Under årets sommerleir skal vi sette fokus på temaet Hiv og Aids. Deltakerne fra Senegal skal holde foredrag om situasjonen i Senegal, mens Kjersti Koffelt fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner skal fortelle om situasjonen i Norge og lede gruppearbeid om emnet.

Les mer her www.ung.no