Logoen til kampanjen for ungdomslov i 2007

Krever ungdomslov

Ungdom må bli sett, hørt og tatt på alvor. Ungdomslovs – alliansen krever egen lov for å sikre de unges rettigheter. Alliansen lanserte i mars kampanjen for ungdomslov i Norge med sitt nye nettsted ungdomslov.no

Kampanjen for en generell ungdomslov er en videreføring av arbeidet for å lovfeste ungdoms rett til fritidsklubber. Tilbud til ungdom blir salderingspost i kampen om kommunale budsjettkroner. – At ungdom taper kampen om midlene og blir hengende etter i velstandsutviklingen, er en alvorlig sak. Ungdomslovgiving er en måte å forsikre seg mot denne utviklingen.
Derfor jobber vi innenfor LO for å utvide Ungdomsalliansen, sa ungdomstillitsvalgt Kristian Tangen fra Fagforbundet og styremedlem i Framfylkingen under lanseringen.
Som konsekvens av ungdomsloven må det følge midler til kommunene for å sikre en reell satsing på ungdom. Derfor krever vi at det følger med en årlig ungdomsmilliard til loven, skriver ungdomsalliansen i oppropet. Les kampanjematerialet via denne lenken.