Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger
Bildet viser medlemmene i det nye sentralstyret samlet til et gruppebilde

Det nye sentralstyrets første samling

Det nye sentralstyret satt seg ned for første gang etter landsmøtet og møttes i Oslo fra lørdag 14. til søndag 15. september. Det er alltid mye å sette i gang med når en tar fatt på ny landsmøteperiode, det var også tilfellet denne helgen. Det var en motivert og framoverlent gruppe som møttes tidlig lørdag morgen

Et valg med fokus på skole og fritid!

Skoleferien er over og de fleste barn og unge starter på skolen denne uka. For mange blir det et møte med kjente og ukjente utfordringer nå når hverdagen starter opp igjen.

Framfylkingens landsmøte

Andre helga i juni var det igjen klart for vårt landsmøte, det nittende i rekken. Landsmøtene er organisasjonens viktigste forum, det er her vi evaluerer arbeidet som er gjort og staker ut kursen for Framfylkingens framtid. Det var mange som stilte opp som delegater for sine framlag denne helga, og tok del i at Framfylkingens demokrati fungerer som det skal

Framfylkingen i Oslo deltok i 1.mai-toget med egen sykkelseksjon

Framfylkingen i Oslo gjorde et ekstra miljøstunt i anledning av at Oslo er utnevnt til europeisk miljøby i 2019. Alle som ville gå sammen med FfiO i 1. maitoget ble oppfordret til å stille med sykkel, det være seg trehjulssykkel, sparkesykkel, el-sykkel eller vanlig tohjulssykkel. Resultatet ble en flott gjeng som var godt synlige i toget gjennom Oslo sentrum.

Barn er barn og har lik verdi uansett bakgrunn!

Det er tragisk og dypt urettferdig at regjeringen ikke gir de samme rettighetene til de såkalte IS-barna som de gir andre norske barn.
At regjeringen for alvor kan mene at disse barna er mindre verdt enn våre andre barn er rett og slett hjerteskjærende.
Det er et hån at det kun er de foreldreløse som skal motta hjelp når situasjonen er den at alle de norske barna som sitter der i leiren er i den samme desperate situasjonen.
Det regjeringen viser oss nå er en totalt misforstått politikk, en politikk som rammer de mest uskyldige av oss, en politikk som rammer barna. Det er på sin plass og minne om at den norske staten ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991, og at det regjeringen nå gjør er klare brudd på barnekonvensjonen.