Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger
viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag – gratulerer!

På denne dagen i år fyller Framfylkingen 85 år og FNs barnekonvensjon fyller 30 år.
I Framfylkingen føler at vi har spilt en viktig rolle i å være kulturbærer for arbeiderbevegelsen og holde fokus på viktige barnepolitiske saker. En sak vi er veldig opptatt av på barnas dag, og har vært helt siden barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll ble ferdigforhandlet i FN i 2011, er at den norske regjeringa må anerkjenne barns rett til å fremme klager på egne vegne. Dette kan staten gjøre ved å ratifisere det tredje tillegget til konvensjonen.

Framfylkingen på Fellesforbundets landsmøte

De siste dagene har aktive medlemmer i Framfylkingen vært hjertelig tilstede på stand ved Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte. Vi har stått i foajeen på Oslo Kongressenter og har fortalt om Framfylkingen og hvilket tilbud vi har til hele familien i organisasjonen vår. Det har vært interesse for hva vi driver med og forbipasserende landsmøtedeltagere har stoppet og slått av en prat med oss, noe vi setter stor pris på . Vi føler at vi fikk vist oss fram på en positiv måte under Fellesforbundets landsmøte i helga.

Hva er DU interessert i?

Til unge i Framfylkingen mellom 13-25 år! Framfylkingen har tilbud som kan passe deg! Framfylkingens utvalg ønsker å være oppdatert på hvilke saker og aktiviteter medlemmene er opptatt av og kunne tenke seg å engasjere seg i. Hva er din mening? Vi ønsker din deltakelse i Framfylkingens arbeid; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Viser et skilt som sier privat

Personvern i Framfylkingen

Vi i Framfylkingen tar medlemmenes personvern på alvor og vi har det siste året revidert våre personvernregler og utarbeider et eget rammeverk for en trygg organisasjon.