Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Debattartikkel om barns klagerett i Klassekampen 20. november

På Framfylkingen og barnas dag 20. november hadde vi vår felles debattartikkel på trykk i Klassekampen. Innlegget omhandler viktigheten av at de som har ratifisert FNs barnekonvensjon også signerer den tredje tilleggsprotokollen som sier at alle barn skal ha en uavhengig instans de kan klage til når de er utsatt for krenkelser og urett. Debattartikkelen er skrevet av de fire organisasjonene i Arbeiderbevegelsens barneorganisasjoner i Norden – ABN, og den har blitt publisert i ulike tidsskrifter i alle fire landene i uka som var.

Hallovenn feiring hos Odal framlag på Skarnes

I går, søndag, arrangerte Odal framlag en helt herlig Hallovenn feiring. Festen fant sted hjemme i hagen hos May Tove og Robert Tollefsen, henholdsvis styreleder og styremedlem i framlaget. Det var rundt nitti gjester på Hallovenn feiringen, og festen var åpen for alle som ville være med. Flesteparten av barna som var der var i aldere opp til 12 år, og de fikk en kveld med mye gøy, godt og skrekkblandet fryd sammen med gode venner i Silovegen på Skarnes.

viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag – gratulerer!

På denne dagen i år fyller Framfylkingen 85 år og FNs barnekonvensjon fyller 30 år.
I Framfylkingen føler at vi har spilt en viktig rolle i å være kulturbærer for arbeiderbevegelsen og holde fokus på viktige barnepolitiske saker. En sak vi er veldig opptatt av på barnas dag, og har vært helt siden barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll ble ferdigforhandlet i FN i 2011, er at den norske regjeringa må anerkjenne barns rett til å fremme klager på egne vegne. Dette kan staten gjøre ved å ratifisere det tredje tillegget til konvensjonen.

Framfylkingen på Fellesforbundets landsmøte

De siste dagene har aktive medlemmer i Framfylkingen vært hjertelig tilstede på stand ved Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte. Vi har stått i foajeen på Oslo Kongressenter og har fortalt om Framfylkingen og hvilket tilbud vi har til hele familien i organisasjonen vår. Det har vært interesse for hva vi driver med og forbipasserende landsmøtedeltagere har stoppet og slått av en prat med oss, noe vi setter stor pris på . Vi føler at vi fikk vist oss fram på en positiv måte under Fellesforbundets landsmøte i helga.

Hva er DU interessert i?

Til unge i Framfylkingen mellom 13-25 år! Framfylkingen har tilbud som kan passe deg! Framfylkingens utvalg ønsker å være oppdatert på hvilke saker og aktiviteter medlemmene er opptatt av og kunne tenke seg å engasjere seg i. Hva er din mening? Vi ønsker din deltakelse i Framfylkingens arbeid; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt