Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Riktig god og fredfylt jul til alle våre gode venner og bidragsytere!

Det nærmer seg jul og vi senker ned tempoet etter hvert som vi gjør ferdig våre siste forberedelser. Her på kontoret er det årsavslutning og kontingenter som er det siste som skal i havn før skuldrene kan senkes helt. Vi ønsker å takke alle våre medlemmer, våre tillitsvalgte og våre gode støttespillere for et innholdsrikt og fint år 2019. Vi er glade for å se at så mange av dere vil fortsette veien videre sammen med oss og at Framfylkingen vokser seg sakte større og sterkere. Vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland snakket varmt om organisasjonen vår under sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i våres. Lenke til videoen på YouTube og deler av teksten finner du ved å åpne denne artikkelen.

Frivillighetsdagen – en takk til alle som gir av seg selv!

Torsdag 5. desember er FNs dag for frivillig arbeid, dagen ble opprettet i 1985. Den markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over. Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner. Framfylkingen er en organisasjon som bæres av mange menneskers frivillige innsats, det finnes mange ildsjeler der ute. Vårt barnepolitiske utvalg har skrevet en takk til alle som gir av seg selv.

Utvalgskonferanse på Jeløya

lørdag 23. november var flere deltagere fra de forskjellige utvalgene våre samlet på idylliske Jeløya Radio for en dag med strategi- og planarbeid. Det ble gjort mye bra arbeid og alle var enige i at det var en nyttig samling hvor alle utvalgene fikk på plass viktige punkter for hva de skal gjøre framover. de fire utvalgene våre er ungdomsutvalget, internasjonalt utvalg, barnepolitisk utvalg og organisasjonsutvalget.

Debattartikkel om barns klagerett i Klassekampen 20. november

På Framfylkingen og barnas dag 20. november hadde vi vår felles debattartikkel på trykk i Klassekampen. Innlegget omhandler viktigheten av at de som har ratifisert FNs barnekonvensjon også signerer den tredje tilleggsprotokollen som sier at alle barn skal ha en uavhengig instans de kan klage til når de er utsatt for krenkelser og urett. Debattartikkelen er skrevet av de fire organisasjonene i Arbeiderbevegelsens barneorganisasjoner i Norden – ABN, og den har blitt publisert i ulike tidsskrifter i alle fire landene i uka som var.

Hallovenn feiring hos Odal framlag på Skarnes

I går, søndag, arrangerte Odal framlag en helt herlig Hallovenn feiring. Festen fant sted hjemme i hagen hos May Tove og Robert Tollefsen, henholdsvis styreleder og styremedlem i framlaget. Det var rundt nitti gjester på Hallovenn feiringen, og festen var åpen for alle som ville være med. Flesteparten av barna som var der var i aldere opp til 12 år, og de fikk en kveld med mye gøy, godt og skrekkblandet fryd sammen med gode venner i Silovegen på Skarnes.