1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
bildet viser fem knyttede never som møter hverandre i en sirkel, skal symbolisere samhold og styreke

1. mars er FNs internasjonale dag mot all diskriminering!

Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er UNAIDS som har ansvaret for markeringen. Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet.

Tradisjonelt årsmøte med karneval i Trondheim framlag

Hvert år tidlig i februar arrangerer Trondheim framlag sitt årlige karneval i forbindelse med årsmøtet. Det er sjelden kost å se et årsmøte som er så fylt av fargerike deltagere og moro. Selvfølgelig blir alle formaliteter opprettholdt som de skal i årsmøtet, men Trondheim har funnet en fin måte å krydre det hele.

Har du lyst til å bli leirleder i Framfylkingen?

Da har du en god sjanse til å bli nettopp det gjennom å delta på Framfylkingens leirlederkurs som arrangeres fra 25.-26. mai på Herøya. På kurset blir det mye nyttig og praktisk informasjon samt workshops med praktiske øvelser i de flotte omgivelsene Herøya byr på. Kurset arrangeres av Framfylkingen i samarbeid med Framfylkingen i Oslo og Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Framfylkingens lagledersamling 2019

I midten av januar var en gruppe tillitsvalgte fra alle kanter av landet samlet til lagledersamling. Dette har blitt en årlig tradisjon hvor det utveksles nyttig kunnskap, bånd knyttes gjennom sang, lek og moro, og vi koser oss litt ekstra sammen i de flotte omgivelsene Sørmarka byr på.