1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

Tradisjonelt årsmøte med karneval i Trondheim framlag

Hvert år tidlig i februar arrangerer Trondheim framlag sitt årlige karneval i forbindelse med årsmøtet. Det er sjelden kost å se et årsmøte som er så fylt av fargerike deltagere og moro. Selvfølgelig blir alle formaliteter opprettholdt som de skal i årsmøtet, men Trondheim har funnet en fin måte å krydre det hele.

Har du lyst til å bli leirleder i Framfylkingen?

Da har du en god sjanse til å bli nettopp det gjennom å delta på Framfylkingens leirlederkurs som arrangeres fra 25.-26. mai på Herøya. På kurset blir det mye nyttig og praktisk informasjon samt workshops med praktiske øvelser i de flotte omgivelsene Herøya byr på. Kurset arrangeres av Framfylkingen i samarbeid med Framfylkingen i Oslo og Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Framfylkingens lagledersamling 2019

I midten av januar var en gruppe tillitsvalgte fra alle kanter av landet samlet til lagledersamling. Dette har blitt en årlig tradisjon hvor det utveksles nyttig kunnskap, bånd knyttes gjennom sang, lek og moro, og vi koser oss litt ekstra sammen i de flotte omgivelsene Sørmarka byr på.

viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag!

FN har bestemt at 20. november er den internasjonale dagen for barn og barns rettigheter. Framfylkingen er Los barne- og familieorganisasjon. Framfylkingen er ikke en partipolitisk organisasjon, men vi regner oss som en «barnepolitisk organisasjon». Dette gjør vi fordi vi engasjerer oss i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge og informere om FNs Barnekonvensjon. 20. november markeres gjennom å rette fokus mot denne. Dagen er årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter, men også Framfylkingens fødselsdag: i år er vi 84 år! Hurra for oss!