Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Aktivitetstips med påsketema

I store deler av landet vårt er det et fint og vårlig vær nå. Selv om mange nyter så mye av påsken de kan utendørs, er det fint å ha aktiviteter å gjøre innendørs også. Du kan for eksempel lage påskepynt slik som Selma (8) og Vilde (13) fra Oslo gjort. De hadde påskeverksted forrige uke og har sendt oss et supert tips om hvordan alle kan lage seg en fargerik og flott påskekylling som kan lyse opp litt innendørs.

Historien om Coronaviruset – en fortelling til barn

Det er en historie til barn om hva Coronaviruset er, hvordan det sprer seg fra menneske til menneske, og hva vi alle kan gjøre for å beskytte oss mot det. I tillegg følger noen oppgaver barna kan løse, som å tegne hvordan viruset ser ut, fargelegge ulike ansiktsuttrykk og sette ord på hvilken følelse man kjenner på når man tenker på eller snakker om viruset. Denne teksten er ment for foreldre, besteforeldre, lærere, helsearbeidere eller andre som arbeider eller lever tett på barn. Målet er å forklare barn noen grunnleggende fakta om coronaviruset, hva barnet kan gjøre for å beskytte seg, og samtidig hjelpe barnet med å mestre en ny situasjon. Teksten bidrar til at både barn og voksne kan bli kjent med egne tanker og følelser, og samtidig ta i bruk ressurser barnet selv har for å forstå og håndtere de ulike reaksjonene.

Framfylkingen innretter seg i forhold til korona-viruset og myndighetenes anbefalinger

Sammen står vi nå overfor en utfordring de fleste aldri har opplevd. Vi følger hele tiden med informasjonen fra myndighetene og forholder oss til dette. Ledelsen hos Framfylkingen har vurdert situasjonen og har i første omgang besluttet at alle ansatte jobber hver for seg på hjemmekontor. På grunn av usikkerheten framover, og at vi ikke får lagt planer som vanlig, har vi i første omgang besluttet at ungdomskurs, reiser til planlagte internasjonale møter, barnas landsmøte og leire på forsommeren blir avlyst. Håper dere fatter mot og eventuelt finner kreative måter å holde kontakt med medlemmene på i denne tiden. Det er nå behovet for fellesskap og solidaritet med hverandre virkelig kommer til syne. Vær sterke, vær solidariske!

Frivillighetsdagen – en takk til alle som gir av seg selv!

Torsdag 5. desember er FNs dag for frivillig arbeid, dagen ble opprettet i 1985. Den markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over. Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner. Framfylkingen er en organisasjon som bæres av mange menneskers frivillige innsats, det finnes mange ildsjeler der ute. Vårt barnepolitiske utvalg har skrevet en takk til alle som gir av seg selv.