Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Endelig, fra i dag er atomvåpen forbudt!

22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt i henholdt til FN traktaten, som ble vedtatt av et stort flertall av medlemslandene 7. juli 2017. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen! Før traktaten ble vedtatt var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var kategorisk forbudt. Dette til tross for at atomvåpen er det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett, og har katastrofale humanitære konsekvenser. Den nye avtalen fyller dermed et stort gap i folkeretten.

Tiltak mot utenforskap er inkludering

Godt nytt år! Som en barne- og familieorganisasjon ønsker vi å fremme barn og unges rettigheter og belyse problemstillinger som familier opplever når disse rettighetene ikke blir tatt hensyn til. Under pandemien er det grunn til å anta at det fins flere som har opplevd utenforskap og ekskludering uten å få hjelp. Dette må vi si klart i fra om at ikke er akseptabelt.

Tusen pepperkakehus for fred i Jemen

Framfylkingen inviterer til aksjon. Fra 21. november til 21. desember 2020 inviterer vi alle til å bake pepperkakehus for fred i Jemen.
Aksjonen er åpen for alle; for familier, enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Så kom igjen, bli med oss å bake pepperkakehus!

26. september er FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

I Framfylkingen er vi dypt bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning for. Mange ganger har vi vært på randen av atomkatastrofe på grunn av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker. Nå har 56 tidligere internasjonale ledere signert sammen på et åpent brev hvor de tar til orde for hvorfor verdenssamfunnet må få til et totalforbud mot atomvåpen nå. Les dette brevet via lenke i artikkelen.

Alle skal føle seg trygge i Framfylkingen

I Framfylkingen skal det være trygt å være ung og engasjert

Det har i de siste årene vært viktig for frivillige organisasjoner å belyse nødvendigheten av at fritidsaktiviteter skal være trygge for barn og unge. I organisasjonen vår har vi laget en egen plan for organisatoriske og etiske retningslinjer, Trygg organisasjon – åpen og inkluderende. Dette er et dokument med retningslinjer for hvordan våre tillitsvalgte skal opptre i ulike situasjoner når de representerer oss og sine lokale framlag.