1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
bilde av en nettside som viser en artikkel om barnefattigdom

Kronikk fra vårt barnepolitiske utvalg i Dagsavisen Moss!

Tidligere i vinter sto teksten «Alle barn treng Cherrox» på trykk i DA Moss Dagblad. Det er godt at flere får lese den viktige teksten fra vårt barnepolititske utvalg. Når alle målinger viser at barnefattigdommen i Norge øker, er det viktig at vi får satt fokuset på steder gode tiltak kan settes inn. At barnetrygden krymper så lenge den står stille mens utgiftene stiger er en viktig sak å få løftet opp på agendaen.

Generalsekretæren er ukas intervjuobjekt på podcasten Kvinneperspektiv

Ukentlig lager journalistene Nina Hanssen og Rikke Jeppson nye episoder i podcastserien Kvinneperspektiv. Denne uka er vår egen generalsekretær intervjuobjektet. Hun var der for å prate om hvordan Framfylkingen mener Listhaugs retorikk både er skadelig og svært skremmende for mange unge. Vi ønsker å være en motvekt til den negative retorikken som nører opp under fremmedfrykt og hat gjennom å stå opp mot hatprat og ved å fortsette vårt arbeide for fellesskap og solidaritet

Et par føtter som står mot et par vinterstøvletter

Alle barn treng Cherrox!

I dag, 20. februar, er det verdensdagen for sosial rettferdighet. I den anledning har Framfylkingens Barnepolitiske utvalg skrevet en tekst om hvordan barnetrygden står stille og ikke har fulgt lønns- og prisveksten på over tjue år. Det vil si at ordningen i praksis har krympet betraktelig i forhold til dagens utgifter for barnefamilier. Framfylkingens Barnepolitiske utvalg ønsker å sette nytt fokus på viktigheten av barnetrygden, som det universelle hjelpetiltaket den er ment å være

FNs bærekraftsmål – hva er bærekraftig utvikling?

Hver uke framover skal vi presentere et av de ti bærekraftsmålene og skrive litt om dem. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling kan defineres som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bildet viser det samiske flagget som vaier i vinden mot blå himmel

Lihkku beivviin! I dag feirer vi samefolkets dag, gratulerer med dagen!

I dag feirer vi for tjuefemte året samenes nasjonaldag på denne dagen. I 1992 vedtok Samekonferansen at 6. februar skulle være den samiske nasjonaldagen, eller samefolkets dag, for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres en rekke steder i landet og er offisiell flaggdag