1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
fyrverkeri og logoen til Framfylkingen

Et riktig godt nytt år til alle Framfylkingens venner!

2017 er historie og 2018 ligger klar i startgropa. Et helt nytt og spennende år ligger foran oss, et vi sammen skal fylle med gode aktiviteter som skal bli kjære minner. Mange av laga arrangerer juletrefester for sine medlemmer i disse dager, en tradisjon vi er glade for å bidra til å opprettholde, hyggelige samlinger for alle generasjoner

Viser en gruppe som kjører snøscootere i strålende vintervær

Bli med på ungdomskurs i februar!

Det er noen få plasser ledige til ungdomskurset som arrangeres hos Oteren i Troms i februar. Den forrige samlingen vi hadde der var en flott opplevelse, nå har du sjansen til å være med. Bruk lenken i teksten for å komme direkte til påmeldingsskjemaet: Påmelding til ungdomskurset i februar.

FNs internasjonale barnedag – barnekonvensjonens dag!

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på. Norge har også ratifisert barnekonvensjonen og de to første tilleggsprotokollene, men det viktige tredje tillegget har den norske regjeringen valgt å se bort fra. Framfylkingen synes det er svært uheldig at myndighetene ikke gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl