Styringsdokumenter

Her kan du laste ned Framfylkingens viktigste styringsdokumenter:

Vedtekter for Framfylkingen 2019-2021 

Trygg, inkluderende og åpen