Styringsdokumenter

Her kan du laste ned Framfylkingens viktigste styringsdokumenter:

Vedtekter for Framfylkingen 2017

Handlingsplan 2017 – 2019