Kommende arrangementer

Ledersamling på Sørmarka

Organisasjonskurs for aktive ledere og personer som ønsker å bli ledere i lokale framlag. Bli med Framfylkingen til Sørmarka 18.-20. januar. Det blir både forelesninger, diskusjoner og mange praktiske øvelser i kurset. Vi skal synge sanger, leike og utveksle gode erfaringer.

18. - 20. januar
Internasjonal dag for frivillig arbeid

Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet. Les mer om dette på FN Sambandets nettside

5. desember
Menneskerettighetsdagen

Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt av FNs medlemsland i 1948, og er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter.

I 2018 er det 70 år siden Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble skrevet og vedtatt. I anledning 70 års-jubileet pågår nå kampanjen #StandUp4HumanRights

Les mer om menneskerettighetsdagen hos FN Sambandet

10. desember
Internasjonal solidaritetsdag

Solidaritet har vært en sentral del av FNs arbeid helt fra starten av. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest.

Les mer om solidaritetsdagen/International Human Solidarity Day på FN Sambandet

20. desember