Kommende arrangementer

Internasjonal dag for frivillig arbeid

Les mer om Den internasjonale dagen for frivillig arbeid

5. desember
Ungdomskurs: Feminisme og usunne mannsroller

Vi kommer nærmere tilbake til eksakte datoer, sted og påmelding

Februar
Verdens dag for sosial rettferdighet

Les mer om verdensdagen for sosial rettferdighet på FN sambandets nettside

20. februar
Lagleder og styresamling

Vi treffes for vår årlige lagleder og styresamling en helg i februar/ mars. Tid, sted og tema kommer vi nærmere tilbake til.

Februar/ Mars
Barnas landsmøte

Barnas Landsmøte arrangeres på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker (AFR) i Kristi himmelfarts helgen. Det er lagt mange spennende planer, og vi skal snakke om FNs bærekraftsmål og saker som er viktige for barna.

26. - 29. mai 2022
FNs internasjonale barnedag, og Framfylkingens dag

FNs internasjonale barnedag skal bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter!
Les FNs Barnekonvensjon og mer om Internasjonal barnedag hos FN-sambandet
Vi feirer også Framfylkingens oppstart denne dagen – hurra!

20. november