Kommende arrangementer

Video og fotokurs med Grønli Framlag

For alle medlemmer i alderen 13 – 17 år
Trykk på denne lenken for påmelding

2-4.november
FNs internasjonale dag for ikkevold

Dagen markeres på fødselsdagen til Mahatma Gandhi, frigjøringslederen som regnes som en pioner for ikkevoldelig motstandskamp. Les mer på FN sambandets sider.

2. oktober
Demokratiskole for ungdom i Norden

Første samling for demokratiskolen er planlagt 16-18. november på Sørmarka i Norge. Tema på demokratiskolen i Norge er; Ordets makt

16. - 18. november
Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

FNs bærekraftsmål er et viktig verktøy for å utrydde fattigdom innen 2030

17. oktober
FNs internasjonale barnedag

FNs internasjonale barnedag skal bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter.

20. november