Kommende arrangementer

Framfylkingen, barnas og barnekonvensjonens dag – hurra!

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på!
Les mer om barnas og barnekonvensjonens dag på FNs sider

Les om FNs Barnekonvensjon på denne siden

20. november
Utvalgskonferanse

Utvalgene møtes til workshop.

23. november
Sentralstyremøte

Sentralstyrets andre møte i landsmøteperioden 2019-2021.

24. november
Internasjonal dag for frivillig arbeid

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Les mer om dagen på FN sambandets nettside

5. desember
Menneskerettighetsdagen

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

Les mer om dagen her på FN sambandets nettside

10. desember
Lagledersamling

Lagledere og styremedlemmer møtes for organisasjonsarbeid og hygge på Sørmarka kurs- og konferansehotell.

17.-19. januar