Kommende arrangementer

Barnas landsmøte – #BL2020

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på  Ringsaker (AFR)
Påmeldingsfrist innen 20. april

21.-25.mai
Verdens dag for sosial rettferdighet

Veien til et bedre samfunn består av sosial rettferdighet

20. februar
Ungdomskurs – internasjonale konflikter

Ungdomskurs; internasjonale konflikter, arrangør er ungdomsutvalget

april
JUBI-leir hos DUI i Danmark

JUBI-lejr på Fyn Ankers Minde

20.-25.juli