Kommende arrangementer

Framfylkingen, barnas og barnekonvensjonens dag – hurra!

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på!
Les mer om barnas og barnekonvensjonens dag på FNs sider

Les om FNs Barnekonvensjon på denne siden

20. november
Internasjonal toleransedag

I en mangfoldig verden der ulike folk og individer flytter på seg, lever sammen og er avhengig av hverandre, så er toleranse essensielt for at et samfunn skal lykkes. Toleranse er en motvekt til rasisme og voldelig ekstremisme.

Les mer om dagen her på FN sambandets nettside

16. november
Demokratiskolen (Arbeiderbevegelsens Barneorganisasjoner i Norden – ABN)

DUI i Danmark arrangerer Demokratiskolen denne gangen, og turen går til København

15.-17. november
Sentralstyremøte

Sentralstyrets andre møte i landsmøteperioden 2019-2021

23.-24. november
Internasjonal dag for frivillig arbeid

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Les mer om dagen på FN sambandets nettside

5. desember
Menneskerettighetsdagen

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

Les mer om dagen her på FN sambandets nettside

10. desember
Internasjonal solidaritetsdag

Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler om sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.

 

Les mer på FN sambandets hjemmesider

20. desember