Kommende arrangementer

Sommerleir i Finland

Påmelding via denne lenken her  

Det settes opp fellestransport for de som ønsker det, mer informasjon om leiren hos Kurt på 415 89 668 eller kurt@framfylkingen.no

Participation Island 2018, Nuoret Kotkat

24. juli - 2. august
Verdensdagen mot barnearbeid

Ca 168 millioner barn er offer for barnearbeid i verden i dag. En betydelig andel bor i områder rammet av krig og katastrofer.

12. juni
Verdensdagen for ungdoms ferdigheter/ World Youth Skills Day

Ferdigheter og kunnskap er veien ut av fattigdom og til et anstendig arbeid.

 

15. juli
Den internasjonale vennskapsdagen

Vennskap mellom mennesker, stater, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

30. juli
Internasjonal fredsdag

Siden 1981 har den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

21. september
Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

FNs bærekraftsmål er et viktig verktøy for å utrydde fattigdom innen 2030

17. oktober
FNs internasjonale barnedag

FNs internasjonale barnedag skal bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter.

20. november