Kommende arrangementer

Internasjonal fredsdag

Siden 1981 har den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

21. september
Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

FNs bærekraftsmål er et viktig verktøy for å utrydde fattigdom innen 2030

17. oktober
FNs internasjonale barnedag

FNs internasjonale barnedag skal bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter.

20. november