Barnas Landsmøte 2022 – Det er vi som skal arve jorda!

En torsdag helt i slutten av mai møtte en stor gjeng forventningsfulle barn og ungdommer opp på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker (ARBFHS) for fire dager med arbeid og lek, endelig var det tid for Barnas Landsmøte (BLM). Etter to år med utsettelser fikk vi endelig mulighet til å arrangere dette viktige demokrativerkstedet også for våre yngste medlemmer

På landsmøtet skulle deltagerne arbeide med to bærekraftsmål som tema. I tillegg er jo også landsmøtet et demokrativerksted hvor deltagerne stemmer over innholdet og har stor påvirkning på hvordan samlingen, og arbeidet i etterkant, blir. Allerede et halvt år i forkant av barnas landsmøte hadde vi sendt ut et digitalt skjema hvor unge medlemmer kunne stemme over hvilke to bærekraftsmål vi skulle arbeide med under landsmøtet. De to bærekraftsmålene som fikk flest stemmer ble nr. 1 – Utrydde fattigdom og nr. 13 – Stoppe klimaendringene. Dermed ble programmet og innholdet tilpasset disse to bærekraftsmålene, under hovedtemaet som var «Det er vi som skal arve jorda».

viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

Illustrasjon av FNs Bærekraftsmål

Allerede på den første samlinga i landsmøtesalen ble det stemt over punkter i programmet. Blant annet var det enstemmighet om at frokosten skulle serveres fra klokka ni i stedet for klokka åtte. Resten av helga ble det stemt over alt fra om de voksne fikk være til stede under framføring av oppgavebesvarelsene til hva som skulle serveres i matsalen og av snacks på lørdag kveld.


Deltagere som er klare for landsmøtehelg!

Det var også mye rom for lek og fysisk aktivitet mellom arbeidsøktene, særlig kanonball og fotball var populært. Når det er sagt var mange av temaoppgavene lagt opp slik at de også var aktive. Vi hadde framløp med spørsmål fra naturen rundt oss, og det var et veldig populært verksted hvor deltageren laget noe nytt av gamle klær. Det ble laget nye plagg og mange laget flotte vesker og nett.

Phillip og Kevin under redesign og omsøm

Leah viser fram omsømmen hun har gjort – ermer, hals med hette og den fine veska

Vi hadde mange fine gruppeoppgaver rundt begge de valgte bærekraftsmålene. Ungdomsutvalget stilte opp med sine medlemmer og laget og ledet gruppeoppgavene. Dette satt deltagerne stor pris på, at det var ungdommer som sto for innholdet, og ikke bare de kjedelige voksne.

Det var også besøk fra Plastpiratene som lærte deltagerne mye om å rydde plastskatter i naturen og holde den ren for plast.

Plastpiraten selv samler troppen klar til skattejakt

Plastpirataspiranter

I forkant av landsmøtet hadde arbeidsgruppa jobbet godt og fordelt oppgaver og ansvar, så under selve landsmøtet var det aller meste på plass.


De voksne i arbeidsgruppa og de voksne som var med som gruppeledere og ledsagere hadde mange oppgaver rundt selve innholdet. De voksne bidro med beredskap og sikkerhet, sørge for at alt som skulle brukes var tilgjengelig når det skulle, besvare henvendelser, delta på aktiviteter i pausene, rydding og tilrettelegging og bare alltid være til stede og tilgjengelig.

Lørdag hadde vi framløp og uteaktiviteter før det var klart for underholdning og grillfest. Delegatene hadde allerede stemt fram at det skulle serveres is til dessert og vi skulle ha saft til grillmaten. Senere på kvelden ble det sendt både Champions League finale og Melodi Grand Prix junior finale. Det ble votering over hva som skulle vises hvor, og det endte opp med mgp i peisestua og fotball på storskjermen i auditoriet. Det ble en hyggelig kveld med snacks, mineralvann og god underholdning for alle.

Allix, Phillip, Knut, Nilma og Anna under framløpet på lørdag

Vår var lagleder på det ene laget

På den siste landsmøtedagen samlet ungdomsutvalget inn alle forslagene deltagerne hadde skrevet ned, dette var forslag til hva som kan gjøres med miljøutfordringene vi står over for og hva som kan gjøres for å bekjempe fattigdom. Når alle forslagene var samlet inn ble det talt opp hvilke som sto fram som de viktigste, og disse ble deretter votert over.

De viktigste forslagene fra landsmøtet ble:
– Framfylkingens innkjøp skal være så bærekraftig som mulig og fair trade (vedtatt. 25 for, 0 imot og 0 avholdende)

– Framfylkingen skal samle inn penger til organisasjoner som kjemper for klima, f. eks Plastpiratene (vedtatt. 24 for, 0 imot, 1 avholdende)

– Framfylkingen burde oppfordre til å bruke mindre strøm, og til gjenbruk av klær og sånt (vedtatt. 23 for, 0 imot, 2 avholdende)

– Resirkulere / gjenbruk av papir innad i Framfylkingen, på møter og lignende (vedtatt. 24 for, 0 imot, 1 avholdende)

– Framfylkingen skal lage en demonstrasjon mot klimaendringer (vedtatt. 6 for, 0 imot, 19 avholdende)

– Kampanje: ikke være slem med fattige, vi må tenke mer på dem (jfr. presentasjoner), (vedtatt. 17 for, 0 imot, 8 avholdende)

– Framlag skal ha en dugnad for å samle inn klær og donere til fattige (vedtatt. 13 for, 0 imot, 12 avholdende)

– Framfylkingen burde samle inn penger til SOS-barnebyer og lignende organisasjoner (vedtatt. 23 for, 0 imot, 2 avholdende)

Det ble også vedtatt at de viktigste forslagene skulle samles i et brev som deretter blir sent til de rette myndighetene.

– Forslag fra dirigentbordet:
Sende brev fra Barnas Landsmøte til stortinget og regjeringen (vedtatt. 25 for, 0 imot, 0 avholdende)

Åsta informerer om en avstemming 

Samme helgen som barnas landsmøte ble arrangert var ledelsen i Helsinki i møte med ledelsen i søsterorganisasjonene våre i Norden, ABN. Der kom spørsmålet om stemmerett for 16-åringer opp på agendaen og barnas landsmøte fikk en forespørsel om hva deres mening om saken er.
Det ble tatt opp i landsmøtet fra dirigentbordet og avstemmingen gikk slik:

Delegat 25 kom på talerstolen og foreslo at vi skulle vedta kun ved kommunevalg da dette er mer realistisk å få igjennom.
Delegat 23: kom på talerstolen og foreslo at vedtaket burde gjelde både kommunevalg og stortingsvalg, og argumenterte at Barnas Landsmøte skal utfordre de voksne.

Avstemming over hvilket forslag som skal videre til realitetsvotering:
Forslag fra delegat 25 fikk 7 stemmer. Forslag fra delegat 23 fikk resterende stemmer.
– Forslag fra delegat 23: 16-åringer bør få stemmerett ved kommune- og stortingsvalg
(vedtatt.17 for, 4 imot, og 4 avholdende)

Da alle temaene var gjennomarbeidet og forslagene votert over, gjensto det bare å pakke sammen, si på gjensyn til de andre og gjøre seg klar for avreise, men som alltid hadde vi tid til å gjøre broderringen sammen ute på plassen, det er alltid en hyggelig avslutning på samlingene våre.

Tusen takk til de aktive og flinke deltagerne, de voksne gruppelederne og ledsagerne, til arbeidsgruppa, til skolen som alltid legger så godt til rette for oss, til Grønli for underholdning og film fra barnas landsmøte og sist men ikke minst takk til ungdomsutvalget for et flott ledet program og engasjerende innhold.

Vi sier på gjensyn i 2024, da håper vi det er mange som har lyst til å delta igjen.