Earth Hour arrangeres i år lørdag 26. mars klokken 20.30

Earth Hour arrangeres over hele verden, hvert år. Det er WWF som står bak kampanjen, og det har etter hvert utviklet seg til å bli verdens største grasrotbevegelse for miljøet og en bærekraftig framtid. Vi oppfordrer våre medlemmer og venner til å ta del i Earth Hour, og skru av lyset en time lørdag kveld.

Gjennom Earth Hour kan hele jordens befolkning å vise at de er opptatt av de klimautfordringer vi står overfor, og vise politikere og beslutningstagere at vi tar klimatrusselen på alvor og at vi er opptatt av å finne løsninger.

Generalsekretæren i WWF i Norge håper at også folk i Norge vil bruke Earth Hour til å slukke lyset for å sende et signal til norske myndigheter om at vi må ta umiddelbare grep for å møte natur- og klimakrisen som er under oppseiling.

Spar energi, spar belastningen på jorda. Illustrasjon: Pixabay_hellovector

I april møtes landene som er medlemmer av FNs konvensjon om biologisk mangfold i Kunming i Kina, for å bli enige om en verdensomspennende naturavtale.
Målet med naturavtalen er å stanse og reversere tap av naturmangfoldet i verden, noe som vil bli en svært krevende oppgave.

En arbeidsgruppe nedsatt av FNs naturpanel, har kommet med et utkast til avtale som omfatter 20 punkter, ifølge FN-sambandet.
Les mer om FNs Naturavtale på siden til FN-sambandet.

Naturavtalen kommer til å inneholde forpliktelser knyttet til redusert forbruk, strengere miljøhensyn, vern av mer natur og endringer i måten vi driver ulike former for næringsaktivitet på.
Husk at det vi gjør mot jorda, det gjør vi mot oss selv. Framfylkingen er opptatt av en bærekraftig framtid og at vi behandler jorda slik at den er levelig for barn i mange, mange generasjoner framover.

Det er den fjortende gangen Earth Hour arrangeres i Norge, og oppslutningen er økende. Den aller første Earth Hour ble markert i Sydney i 2007, så koblet resten av verden seg på etter hvert i årene etter.

Hvis du vil vite mer kan du lese mye om årets Earth Hour på disse to nettstedene:
https://www.earthhour.org/
https://www.facebook.com/earthhour

 

Bruk timen til å tenke over energibruk og marker til styresmaktene at dette er viktig. Illustrasjon av Tonje Tovik, Made for you with PicCollage! https://piccollage.com/