12. juni markeres Verdensdagen mot barnearbeid

Covid-19 og ringvirkningene på verdens økonomi- og arbeidsmarked har stor innvirkning på folks liv og levebrød. Dessverre er ofte barna de første som lider. Krisen som følger pandemien kan presse millioner av sårbare barn inn i barnearbeid. Behovet for å støtte opp om kampen for et verdensomspennende forbud mot barnearbeid er like aktuell i dag som 12.juni 2002 da Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) lanserte den første Verdensdagen mot barnearbeid.

Det er ikke greit at verdens ressurser er fordelt på en måte som gjør at ett av seks barn mellom 5 og 14 år må arbeide for å holde seg i live. Barnearbeid hindrer barn i å utvikle og utfolde seg. Barnearbeid frarøver barn skolegang, skader helsen deres og kan være ødeleggende for framtida deres. Barnearbeid fratar barna mulighet til lek, fellesskap med andre barn og gode opplevelser.

Det er antatt at det er rundt 152 millioner barnearbeidere, hvorav 72 millioner av dem er i farlig arbeid. Disse barna har nå enda større risiko for arbeide under enda mer vanskelige og farlige forhold.

I år blir verdensdagen gjennomført som en virtuell kampanje og blir organisert i fellesskap med Global March Against Child Labour og International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture (IPCCLA).

I 2017 publiserte ILO to større rapporter som viste at over 40 millioner mennesker var i 2016 offer for moderne former for slaveri, og 152 millioner barn var offer for barnearbeid. Rapportene ble lagt frem for FNs generalforsamling den 19. september.

– Budskapet ILO formidler i dag i samarbeid med våre partnere i Allianse 8.7 er krystallklart: Verden vil ikke være i stand til å nå bærekraftsmålene om vi ikke dramatisk øker vår innsats mot moderne slaveri, sa Guy Ryder, generaldirektør i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Rapporten om barnearbeid (Global Estimates of Child Labour: Results and trends, 2012-2016) som ble lansert i 2017 kan leses via denne lenken.

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis. Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.


Mål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Norske myndigheter og norske selskaper med aktiviteter i land med barnearbeid, må bidra til at barnearbeidernes foreldre får en jobb å leve av. Slik kan familiene selv ta ansvaret for sine barn på en god måte. Barn må ut av barnearbeid og inn på skoler!

Alle mennesker har like stor verdi. Det har et samlet verdenssamfunn vedtatt gjennom beslutninger i FN. Derfor har verdenssamfunnet et stort ansvar for å fjerne det mest urettferdige som tenkes kan; Nemlig at millioner på millioner av barn helt ned til 5 års alderen utnyttes til barnearbeid.

At dette skjer i land den rike delen av verden importerer store mengder varer fra gjør oss medansvarlig!

  • Et verdenssamfunn med barnearbeid er ikke bærekraftig
  • En verdensdel med barnearbeid er ikke framtidsrettet
  • En nasjon som tillater barnearbeid er ikke rettferdig
  • En bedrift avhengig av barnearbeid har ikke livets rett
  • En bedriftseier som benytter seg av barnearbeid – er ikke riktig klok

Framfylkingen har plass til alle som ønsker å bli med i et fellesskap som tar barn på alvor og bidrar til at barn får tilgang på gode aktiviteter og opplevelser. I Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon, bygger barn og unge fellesskap og vennskap for livet. Framfylkingen står samlet i kampen mot barnearbeid, og vi samarbeider med mange andre organisasjoner for å samle mest mulig støtte for motstanden.

Støtt Framfylkingens arbeid mot barnearbeid.
Vi vil ha en slutt på at de mest sårbare av alle, barna, betaler for vårt forbruk med sin helse og framtid.

Marker din motstand mot barnearbeid 12. juni – sammen vil vi gi barna en bedre framtid!

Du kan lese mer om Verdensdagen mot barnearbeid og finne bakgrunnsstoff og ressurser på FN-sambandets sider om FN-dagene.