bildet viser et lite gårdstun på Utøya, bildet er tatt i solskinn

Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism

Dagens nyhetsbilde preges i stadig større grad terror, vold og konflikt. Det er viktig å forstå roten i problemene verdenssamfunnet står ovenfor i dag, for å kunne stå opp mot ekstremistiske holdninger og handlinger
I samarbeid med medlemmer fra vår internasjonale paraplyorganisasjon IFM-SEI har vi gleden av å inviterer til en internasjonal ungdomskonferanse hvor nettopp dette er temaet. “Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism” arrangeres på Utøya fra 1. til 3. september.

Konferansens hovedfokus vil være å øke bevisstheten rundt temaene og problemene som omhandler ekstremisme. Vi vil fokusere på demokratilæring og åpne opp for samtaler og gruppearbeid på tvers av kultur og kontinent. Dette vil utruste deltakerne med kunnskap og metoder for å takle den nåværende, men også den framtidige, situasjonen vi står ovenfor i våre samfunn.

Vår visjon er å skape et verdensomspennende nettverk med ungdom som står sammen i kampen mot ekstremisme i ord og handling.

Konferansens målgruppe er engasjert ungdom under 26 år fra hele verden og fra egen organisasjon. Andre ungdomsorganisasjoner i Norge vil vi også bli invitert. Målet vårt er å samle mange samfunnsengasjerte ungdom til konferansen.

På konferansen vil det være relevante innledere og politikere som snakker om temaet. Deretter vil vi jobbe mer praktisk i grupper, hvor vi deler synspunkt og opplevelser på tvers av kultur og nasjonalitet for å skape et mer helhetlig bilde av hvordan situasjonen er på verdensbasis. Med bakgrunn i dette skal vi sammen snakke om, og finne metoder, for hvordan man kan bekjempe ekstremistiske holdninger i samfunnet.

Ekstremisme og ekstremistiske handlinger truer demokratiet, og vi er derfor nødt til å verne om det gjennom vedvarende demokratisk debatt. Kunnskapen og ressursene, samt et internasjonalt nettverk, gir ungdommen som deltar på konferansen verktøy slik at man bli trygg på å stå imot ekstremisme og ekstreme holdninger og handlinger.

minnestedet over alle de som falt under trrorangrepet på utøya 22.juli 2011

Minnestedet over alle ofrene på Utøya. 22. juli 2011 Foto: Birgitte Kalvik

Konferansen tar sikte på å gi ungdom den kunnskap som trengs for å kunne stå imot ekstremistiske bevegelser som rører seg i verdenssamfunnet. Vi vil også fokusere på å bygge et nettverk av ungdom på tvers av landegrenser og kontinenter. Debatten om ekstremisme er nødt til å gripes fatt i tverrpolitisk og over nasjonale grenser. Flyktningkrise, innvandring, inkludering og sosialisering kan ses i sterk sammenheng med fremvekst av ekstremisme, og vi mener derfor dette i aller høyeste grad er et samfunnsaktuelt tema, spesielt viktig for ungdom som skal bidra til å utvikle vårt framtidige samfunn.

Selve konferansen finner sted fra 1. til 3. september 2017. Det er også mulighet til å delta på leir fra mandag 28. august fram til konferansestart fredag morgen. Leiren er åpen og vil gi deltakerne mulighet til å bli kjent med hverandre, inneholde klassiske leiraktiviteter og bålkos, samt gi en smakebit og forberede oss på temaet vi skal gå dypere inn på under selve konferansen.

Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism, og leiren i forkant, finner sted på Utøya i Hole kommune. Utøya eies av AUF og drives som et leirsted og er et hypermoderne konferansesenter. Samtidig rommer Utøya mye historie og er et minnesmerke etter terroren 22. juli 2011. Dermed er det naturlig å bruke dette stedet for demokratisk opplæring og bevisstgjøring om ekstremistiske holdninger. Les mer om Utøya på www.utoya.no

bildet viser det utvendige hjørnet av hegnhuset på utøya, en symbolsk bygning

Bilde av Hegnhuset på Utøya

Willy Brandt var en norgesvenn som store deler av sin ungdom var på flukt fra ekstremisme. I Stockholm ledet Brandt Svensk-norsk pressebyrå, som drev informasjon om Norge og norske forhold. Brandt ble norsk statsborger i 1941, og da krigen var slutt ble han norsk presseattaché i Berlin 1946. To år senere tok han tysk statsborgerskap. I 1949 ble Brand medlem av Forbundsdagen. I 1960 ble han sitt partis kanslerkandidat ved valget i 1961, og han ble valgt som partiformann i 1964. I 1966 ble han visekansler og utenriksminister, og ved valget i 1969 ble Brandt forbundskansler i Tyskland. Willy Brandt mottok Nobels fredspris i 1971.

Vi ser fram til dager med gode og viktige samtaler og godt arbeid!

tre personer som sitter ute på steiner og snakker sammen

Camilla, Are og Sofie ved bålplassen, Utøya 19.09.2015  Foto: Birgitte Kalvik

Willy Brandt – Youth Conference against Extremism 1.-3.9.2017
Rammeprogram for leir og konferanse (m/forbehold om endringer)

Mandag 28. august
Fra 12:00 – Ankomst.
Fra 14:00 – Lunsj.
Frammøtested for dem som kommer med kollektivtransport er Sandvika. Det vil bli organisert henting fra Sandvika stasjon. Dette kan medføre noe venting, da vi samler opp deltakere for felles transport med minibuss. Eksakte hentetider kommer når vi vet mer om konkrete ankomsttider.

Vi starter opp første dag av pre-camp med ankomst, lunsj og setting av leir. Vi vil bli godt kjent med hverandre, skal ha det gøy og forberede oss litt på konferansens temaer. Program for leiren utarbeides fortløpende og et fullstendig program vil bli sendt ut til deltakerne i forkant av leiren.

Tirsdag 29. august
Pre-camp med øvelser og gruppearbeid med fokus på samarbeid og samhandling

Onsdag 30. august
Pre-camp med øvelser og gruppearbeid med fokus på samarbeid og samhandling

Torsdag 31. august
Pre-camp med øvelser og gruppearbeid med fokus på samarbeid og samhandling

Fredag 1. september – Første konferansedag:
12:00 – 14:00 – ankomst Utøya. Transport fra Sandvika stasjon og båt over til Utøya.
14:00 – 15:00 Lunsj.
15:00 – 15:15 Åpning av konferanse v/styreleder/generalsekretær i Framfylkingen
15:15 – 16:30 Ice breakers og omvisning på Utøya (med besøk i Hegnhuset)
17:00 – 18:00 Høyreekstrem terrorisme og vold i Vest Europa som et direkte resultat av 22. juli angrepene v/Jacob Aasland Ravndal, forsker fra Universitetet i Oslo, ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX). Mr. Ravnedal vil fortelle om sitt prosjekt C-REX og si noe mer generelt om begreper som ekstremisme, politisk vold og terrorisme.
18:00 – 19:00 Gruppearbeid (legges frem i plenum neste dag.)
19:00 – 22:00 Middag og sosialt samvær

Lørdag 2. september
07:00 – 08:30 Frokost
09:00 – 10:00 IFM- SEI sitt arbeid for at alle mennesker har like stor verdi – og arbeidet mot politisk og voldelig ekstremisme v/ presidenten i IFM- SEI, Sylvia Siqueira Campos
10:00 – 11:00 Øker faren for høyreekstrem terror med islamske terror
v/ Shoaib Sultan, Prosjektansvarlig, Antirasistisk senter
11:00 – 12:30 Gruppearbeid (Tema: Tenke globalt, handle lokalt mot alle former for politisk ekstremisme, mangel på respekt for menneskeverdet og mot alle typer vold)
12:30 – 13:00 Framlegging av gruppearbeid fra fredag og lørdag formiddag.
13:00 – 15:00 – Lunsj og sosialt samvær
15:00 – 16:00 Behov for trygghet – er livets grunnmur v/ Kjell Arne Lied, Rådgiver i Fagforbundet og Are Tomasgard, LO-sekretær (og tidligere styreleder i Framfylkingen, Norge)
16:00 – 16:45 Gruppearbeid
16:45 – 17:00 Framlegging av gruppearbeid
17:00 – 19:00 Fritid
19:00 – 22:00 Middag og sosialt samvær

Søndag 3. september
07:00 – 08:30 Frokost og pakking av egen sekk
09:00 – 10:00 Plenumsdiskusjon om hvordan vi som organisasjon kan motvirke ekstremisme – Lokal, regionalt og globalt
10:00 – 10:30 Avslutning og gange mot brygga
11.30 Avreise m/ båt og buss fra Utøya til Oslo
11:30 – 12:30 Besøk med omvisning ved 22.- juli senteret
12:30 – 13:30 Lunsj på Folkets Hus
13:30 – 14:00 Avslutning av konferansen – og broder-ring på Youngstorget

Etter konferansen, fra klokken 14.00 – 16.00 vil det bli arrangert en uformell byvandring i Oslo sentrum for de som ikke må rekke tidligere fly. Vi vil blant annet gå forbi det kongelig slott, stortinget – og vi vil besøke Nobels Fredssenter.

Hjertelig  velkommen!

Bildet viser en sommerfugl tett på

Nærbilde av Dagøyesommerfugl på Utøya 19.09.2015  Foto: B. Kalvik