bildet viser et lite gårdstun på Utøya, bildet er tatt i solskinn

Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism

Dagens nyhetsbilde preges i stadig større grad terror, vold og konflikt. Det er viktig å forstå roten i problemene verdenssamfunnet står ovenfor i dag, for å kunne stå opp mot ekstremistiske holdninger og handlinger
I samarbeid med medlemmer fra vår internasjonale paraplyorganisasjon IFM-SEI har vi gleden av å inviterer til en internasjonal ungdomskonferanse hvor nettopp dette er temaet. “Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism” arrangeres på Utøya fra 1. til 3. september.

Konferansens hovedfokus vil være å øke bevisstheten rundt temaene og problemene som omhandler ekstremisme. Vi vil fokusere på demokratilæring og åpne opp for samtaler og gruppearbeid på tvers av kultur og kontinent. Dette vil utruste deltakerne med kunnskap og metoder for å takle den nåværende, men også den framtidige, situasjonen vi står ovenfor i våre samfunn.

Vår visjon er å skape et verdensomspennende nettverk med ungdom som står sammen i kampen mot ekstremisme i ord og handling.

Konferansens målgruppe er engasjert ungdom under 26 år fra hele verden og fra egen organisasjon. Andre ungdomsorganisasjoner i Norge vil vi også bli invitert. Målet vårt er å samle mange samfunnsengasjerte ungdom til konferansen.

På konferansen vil det være relevante innledere og politikere som snakker om temaet. Deretter vil vi jobbe mer praktisk i grupper, hvor vi deler synspunkt og opplevelser på tvers av kultur og nasjonalitet for å skape et mer helhetlig bilde av hvordan situasjonen er på verdensbasis. Med bakgrunn i dette skal vi sammen snakke om, og finne metoder, for hvordan man kan bekjempe ekstremistiske holdninger i samfunnet.

Ekstremisme og ekstremistiske handlinger truer demokratiet, og vi er derfor nødt til å verne om det gjennom vedvarende demokratisk debatt. Kunnskapen og ressursene, samt et internasjonalt nettverk, gir ungdommen som deltar på konferansen verktøy slik at man bli trygg på å stå imot ekstremisme og ekstreme holdninger og handlinger.

minnestedet over alle de som falt under trrorangrepet på utøya 22.juli 2011

Minnestedet over alle ofrene på Utøya. 22. juli 2011 Foto: Birgitte Kalvik

Konferansen tar sikte på å gi ungdom den kunnskap som trengs for å kunne stå imot ekstremistiske bevegelser som rører seg i verdenssamfunnet. Vi vil også fokusere på å bygge et nettverk av ungdom på tvers av landegrenser og kontinenter. Debatten om ekstremisme er nødt til å gripes fatt i tverrpolitisk og over nasjonale grenser. Flyktningkrise, innvandring, inkludering og sosialisering kan ses i sterk sammenheng med fremvekst av ekstremisme, og vi mener derfor dette i aller høyeste grad er et samfunnsaktuelt tema, spesielt viktig for ungdom som skal bidra til å utvikle vårt framtidige samfunn.

Selve konferansen finner sted fra 1. til 3. september 2017. Det er også mulighet til å delta på leir fra mandag 28. august fram til konferansestart fredag morgen. Leiren er åpen og vil gi deltakerne mulighet til å bli kjent med hverandre, inneholde klassiske leiraktiviteter og bålkos, samt gi en smakebit og forberede oss på temaet vi skal gå dypere inn på under selve konferansen.

Willy Brandt – Youth Conference Against Extremism, og leiren i forkant, finner sted på Utøya i Hole kommune. Utøya eies av AUF og drives som et leirsted og er et hypermoderne konferansesenter. Samtidig rommer Utøya mye historie og er et minnesmerke etter terroren 22. juli 2011. Dermed er det naturlig å bruke dette stedet for demokratisk opplæring og bevisstgjøring om ekstremistiske holdninger. Les mer om Utøya på www.utoya.no

bildet viser det utvendige hjørnet av hegnhuset på utøya, en symbolsk bygning

Bilde av Hegnhuset på Utøya

Willy Brandt var en norgesvenn som store deler av sin ungdom var på flukt fra ekstremisme. I Stockholm ledet Brandt Svensk-norsk pressebyrå, som drev informasjon om Norge og norske forhold. Brandt ble norsk statsborger i 1941, og da krigen var slutt ble han norsk presseattaché i Berlin 1946. To år senere tok han tysk statsborgerskap. I 1949 ble Brand medlem av Forbundsdagen. I 1960 ble han sitt partis kanslerkandidat ved valget i 1961, og han ble valgt som partiformann i 1964. I 1966 ble han visekansler og utenriksminister, og ved valget i 1969 ble Brandt forbundskansler i Tyskland. Willy Brandt mottok Nobels fredspris i 1971.

Vi ser fram til dager med gode og viktige samtaler og godt arbeid!

tre personer som sitter ute på steiner og snakker sammen

Camilla, Are og Sofie ved bålplassen, Utøya 19.09.2015  Foto: Birgitte Kalvik

Willy Brandt – Youth Conference against Extremism 1.-3.9.2017
Rammeprogram for leir og konferanse

Friday 1st September Friday 1st September

11:30 – 12:30 Pick up Oslo – Utøya + check in
12:30 – 13:00 Ice breakers
13:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 Opening of Conference
13:45 – 15:00 Right Wing Extremist terrorism and violence in Western Europe as a direct result from the 22nd of July attacks – talk by Jacob                           Aasland Ravndal, researcher at the University of Oslo, at the Senter for extremist research (C-REX).
15:30 – 17:30 Tour around Utøya. History of the Island
17:30 – 18:00 Coffee/tea break
18:00 – 19:30 Intro Workshop
19:30 – 20:30 Dinner
20:45 – 21:15   Debrief
21:15 – Camp fire/Free time

Saturday 2nd September
07:00 – 08:30 Breakfast
09:00 – 10:00 Internationalism and extremism – Sylvia Siqueira Campos
10:00 – 11:00 Does the risk for right wing extremist terror increase with Islamic terror? – Talk by Shoaib Sultan Head of Project,
Anti-racist Centre
11:00 – 11:10 Coffee/tea break
11:10 – 13:00 Simulation game
13:00 – 15:00 Lunch break
15:00 – 16:00 The need for safety – the foundation for life – Talk by advisor in Fagforbundet, Kjell Arne Lied,
and LO-secretary, Are Tomasgard.
16:00 – 16:10 Coffee/tea break
16:10 – 19:00 Workshops, 5-6 different topics to choose from
19:30 – 20:30 Dinner
20:30 – 21:30 Closing of Conference. Greetings and outcomes.
21:30 – Closing party and “International evening”, camp fire

Sunday 3rd September
07:00 – 09:00 Breakfast and packing out of rooms
09:15 – 10:30 Departure from Utøya
10:30 – 11:30 Nobel Peace Centre
12:00 – 13:00 22nd of July Memorial Centre
13:00 – 14:3014:30 – Final Evaluation and Lunch at “Folkets Hus”End of conference and good bye

Hjertelig  velkommen!

Bildet viser en sommerfugl tett på

Nærbilde av Dagøyesommerfugl på Utøya 19.09.2015  Foto: B. Kalvik