Mange medlemmer og framlag var aktive på 1.mai

Rundt om i landet holdt mange av våre framlag et stort aktivitetsnivå i sine nærmiljøer på 1. mai. Barnas appell som generalsekretæren sendte ut til lagslederne ble framført av noen av våre mange dyktige unge medlemmer til stor begeistring. Arbeid til alle var hovedparolen i år og det var mange som viste sin solidaritet på arbeidernes dag, vi har fått bilder og korte historier fra noen av dem.

nærbilde av gutt som står på talerstol og holder appell

Sigurd Solli Løseth holder barnas appell på Skedsmo rådhus. Foto: LO Nedre Romerike

Kurland Framlag deltok med noen dedikerte medlemmer i toget i Lillestrøm og stilte med appellant på LO Nedre Romerikes familiearrangement på rådhuset etter toget. Det var en spent Sigurd Solli Løseth som måtte vente helt til de andre appellantene var ferdige før han slapp til med barnas appell for laget sitt. Lagsleder Arne Løseth hadde med verveblokka og sier han håper det kommer inn noen nye medlemmer etter appellen som ble svært godt mottatt av publikum på stedet.

appellant på scenen under arrangement på 1.mai

Elena Tømte With holder appellen i Askim      Foto: Per Roald Sand

I Askim var Framfylkingen i Østfold og Indre Østfold Framlag tydelig tilstede. Vårt yngste medlem i sentralstyret, Elena Tømte With, holdt barnas appell for de frammøtte på Bytorget.

publikum i en kinosal

Fra kinoen i Elverum.                                                 Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Det var god aktivitet i Elverum Framlag med deltagelse i toget. Tradisjonen tro ble dagen avsluttet med gratis kinoforestilling for medlemmene på Elverum Kino. I år var det den animerte filmen Zootropolis som ble vist for de rundt 180 som var tilstede.

ungdommer som går i 1.mai-tog med kostyme og fane

Grønli Framlag i 1.mai-toget i Porsgrunn. Dennis Heltne er fanebærer. Foto: Danny Seterdal

I Grønli framlag deltok medlemmer i 1. maitoget og hadde til og med børstet støvet av Julius for anledningen. Dennis Heltne var fanebærer og laget gikk sammen med LO i toget i Porsgrunn.

to jenter som ser bestemte ut

Jenny og Leah på Trondheim Torg foto: Torunn Schei Nilsen

jente og mann med fane for Framfylkingen

Selma og Tormod på Trondheim Torg. Foto:Torunn Schei Nilsen

Trondheim Framlag var godt synlige i 1.mai-toget med sin svære banner og mange flagg. Det var flere av medlemmene som gikk i toget fra katedralskolen til samlingen på Trondheim Torg.

gutt som holder appell for publikum

Teodor Grandalen 11 år holder barnas appell Foto: Lisbeth Berntsen Grandalen

Teodor Grandalen holdt barnas appell for Framfylkingen Lillehammer og Midt-Gudbrandsdalen i Søndre Park på Lillehammer. Framfylkingen på stedet delte ut brosjyrer og informerte om at det er etablert framlag i distriktet. Neste år er det håp og planer om å gjøre som i Elverum og leie kinoen for en familieforestilling.

barn som står rundt et bord og lager buttons

Selma Frantzen holder høy aktivitet i teltet med buttonsmaskinen vår i LOs telt på Youngstorget. Foto: Kurt Frantzen

Sinsen ungdomskorps går i 1.mai-tog

Rett bak Sinsen Ungdomskorps går Framfylkingen i Oslo. Foto:Kurt Frantzen

tillitsvalgte som står på stand og holder opp et banner det står Framfylkingen på

Framfylkingen i Oslo hjertelig tilstede på stand med LO på Youngstorget. Foto: Kurt Frantzen

I Oslo var det stor aktivitet utover dagen. Som i fjor betjente Selma Frantzen buttonmaskinen og det ble delt ut kakao og popcorn til folkemengden på Youngstorget. Framfylkingen deltok i toget og sto på felles stand med LO etterpå.

Alt i alt var det god deltagelse på 1. mai fra tillitsvalgte og medlemmer. 1.mai er en fin dag å vise fram hvem Framfylkingen er og hva vi jobber for.