1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

Bra med aktiviteter i Solør Framlag!

De siste tida har det vært et godt aktivitetstilbud i Solør Framlag med spennende familieaktiviteter hver måned. De har også samarbeidet med flere Framfylkingen i Hedmark, Norsk Folkehjelp Kongsvinger og Eidskog og Frivillighetssentralen i Kongsvinger om et familietreff på kroa i Kongsvinger. Familietreffet på kroa har som målgruppe familier som er knytta til Kongsvinger statlige mottak, innvandrerfamilier i nærområdet og alle som er interessert i å bli kjent med mennesker med forskjellig kulturbakgrunn og som ønsker å bidra til integrering. Med andre ord så skjer det mye i Solør Framlag om dagen.

to brev fra departementer, ligger åpnet på et bord

Barnekonferansen har fått svar på brevet sitt

Et fast innslag på Barnekonferansen er at deltagerne utarbeider et brev som sendes til Statsministerens kontor og departementene som omfattes av det som er årets tema på konferansen. I år var temaet mobbing og vi arbeidet med oppgaver og innledere rundt dette temaet hele helgen. Vi har fått svar på innspillene våre fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, han takker for gode innspill fra engasjerte barn og ungdommer.

en bunke med norske sedler

Penger til framlaga – frifondsmidlene er fordelt!

Ved fristens utløp var det kommet inn søknad om tilskudd fra Frifond fra 17 lag. For å kunne motta støtte må laga ha levert årsrapport fra laget samt en rapport over hvordan fjorårets midler har blitt brukt. Etter sentralstyret behandlet fordelingen av de statlige midlene før helgen er det mange lokallag som kan se fram til midler til gode aktiviteter også neste år