1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag!

FN har bestemt at 20. november er den internasjonale dagen for barn og barns rettigheter. Framfylkingen er Los barne- og familieorganisasjon. Framfylkingen er ikke en partipolitisk organisasjon, men vi regner oss som en «barnepolitisk organisasjon». Dette gjør vi fordi vi engasjerer oss i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge og informere om FNs Barnekonvensjon. 20. november markeres gjennom å rette fokus mot denne. Dagen er årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter, men også Framfylkingens fødselsdag: i år er vi 84 år! Hurra for oss!

viser plakat med logoen til vipps og vårt kontonummer

Endelig, nå kan du betale medlemskontingenten din med Vipps!

Vi har arbeidet med det lenge, i tett samarbeid mellom administrasjonen og Unicornis, og endelig kan vi si at Vipps er en mulighet for betaling av kontingent. Dette har medlemmene våre etterspurt lenge og det vil lette innbetalingene for mange. Vipps er enkelt, raskt, ryddig og sikkert.

Hallo Venn, i morgen det alle helgens dag!

Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den 1. november. Den feires samme dato i Den katolske kirke og i enkelte angelsaksiske land. Dagen ble avskaffet som helligdag i Danmark-Norge ved festdagsreduksjonen av 1770, og feiringen ble flyttet til første søndag i november.

Demokratiskole for ungdom i Norden

Er du mellom 15-20 år? Da kan du som medlem i Framfylkingen melde ifra om din interesse for deltakelse på årets demokratiskole. Sammen med våre nordiske samarbeidspartnere i ABN, Arbeiderbevegelsens barne- og ungdomsorganisasjoner i Norden, starter Framfylkingen i år en egen demokratiskole for unge ledere.