Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Historien om Coronaviruset – en fortelling til barn

Det er en historie til barn om hva Coronaviruset er, hvordan det sprer seg fra menneske til menneske, og hva vi alle kan gjøre for å beskytte oss mot det. I tillegg følger noen oppgaver barna kan løse, som å tegne hvordan viruset ser ut, fargelegge ulike ansiktsuttrykk og sette ord på hvilken følelse man kjenner på når man tenker på eller snakker om viruset. Denne teksten er ment for foreldre, besteforeldre, lærere, helsearbeidere eller andre som arbeider eller lever tett på barn. Målet er å forklare barn noen grunnleggende fakta om coronaviruset, hva barnet kan gjøre for å beskytte seg, og samtidig hjelpe barnet med å mestre en ny situasjon. Teksten bidrar til at både barn og voksne kan bli kjent med egne tanker og følelser, og samtidig ta i bruk ressurser barnet selv har for å forstå og håndtere de ulike reaksjonene.

Framfylkingen innretter seg i forhold til korona-viruset og myndighetenes anbefalinger

Sammen står vi nå overfor en utfordring de fleste aldri har opplevd. Vi følger hele tiden med informasjonen fra myndighetene og forholder oss til dette. Ledelsen hos Framfylkingen har vurdert situasjonen og har i første omgang besluttet at alle ansatte jobber hver for seg på hjemmekontor. På grunn av usikkerheten framover, og at vi ikke får lagt planer som vanlig, har vi i første omgang besluttet at ungdomskurs, reiser til planlagte internasjonale møter, barnas landsmøte og leire på forsommeren blir avlyst. Håper dere fatter mot og eventuelt finner kreative måter å holde kontakt med medlemmene på i denne tiden. Det er nå behovet for fellesskap og solidaritet med hverandre virkelig kommer til syne. Vær sterke, vær solidariske!

Ung, engasjert og eventyrlysten? Bli med oss når Framfylkingen drar på Internasjonal leir i august!

Framfylkingen ønsker å invitere ungdom og unge voksne med på sommerleir i England fra 1. til 11. august, 2020. Common Ground 2020 er vår paraplyorganisasjon IFM-SEI sin internasjonale sommerleir, og den arrangeres av vår Engelske søsterorganisasjon Woodcraft Folk. Common Ground 2020 er en leir hvor venner fra hele verden deltar for å samarbeide i solidaritet, knytte bånd og ha det gøy sammen.

Lagleder- og styresamling 2020

Helgen 17. – 19. januar var igjen en gruppe lagledere og andre tillitsvalgte fra alle kanter av landet samlet. Dette har blitt en årlig tradisjon som vi setter stor pris på. Her møtes tillitsvalgte for å utveksle kunnskap og gode ideer, og bli bedre kjent med hverandre. Det er alltid godt å møtes for å jobbe sammen i godt fellesskap, gjenkjenne sitt lags utfordringer hos andre, få gode ideer til mulige løsninger og ikke minst kunne hjelpe andre. Det ble en aktiv og veldig hyggelig helg i vakre omgivelser på Sørmarka