1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
Et par føtter som står mot et par vinterstøvletter

Alle barn treng Cherrox!

I dag, 20. februar, er det verdensdagen for sosial rettferdighet. I den anledning har Framfylkingens Barnepolitiske utvalg skrevet en tekst om hvordan barnetrygden står stille og ikke har fulgt lønns- og prisveksten på over tjue år. Det vil si at ordningen i praksis har krympet betraktelig i forhold til dagens utgifter for barnefamilier. Framfylkingens Barnepolitiske utvalg ønsker å sette nytt fokus på viktigheten av barnetrygden, som det universelle hjelpetiltaket den er ment å være

FNs bærekraftsmål – hva er bærekraftig utvikling?

Hver uke framover skal vi presentere et av de ti bærekraftsmålene og skrive litt om dem. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling kan defineres som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bildet viser det samiske flagget som vaier i vinden mot blå himmel

Lihkku beivviin! I dag feirer vi samefolkets dag, gratulerer med dagen!

I dag feirer vi for tjuefemte året samenes nasjonaldag på denne dagen. I 1992 vedtok Samekonferansen at 6. februar skulle være den samiske nasjonaldagen, eller samefolkets dag, for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres en rekke steder i landet og er offisiell flaggdag

LNU søker tre nye ungdomsdelegater til FN – en fantastisk mulighet!

Vil du følge klimaforhandlingene i kjølvannet av Paris-avtalen eller tale for FNs generalforsamling? Da tilbyr LNU unge medlemmer i organisasjonene tilknyttet LNU å søke om å bli en av deres tre nye ungdomsdelegater til FN. Dette er en fantastisk mulighet for de som kommer med i programmet

mennesker som jobber med gruppeoppgaver

En inspirerende ledersamling i januar

Helga 12. til 14. januar var en stor gruppe tillitsvalgte i Framfylkingen samlet til ledersamling. På idylliske Raumergården i Gjerdrum var førti personer innom i løpet av helga og bidro til større kunnskap og forståelse av hvem vi er og for å få med inspirasjon til fortsatt innsats for organisasjonen