1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
Viser en gruppe som kjører snøscootere i strålende vintervær

Bli med på ungdomskurs i februar!

Det er noen få plasser ledige til ungdomskurset som arrangeres hos Oteren i Troms i februar. Den forrige samlingen vi hadde der var en flott opplevelse, nå har du sjansen til å være med. Bruk lenken i teksten for å komme direkte til påmeldingsskjemaet: Påmelding til ungdomskurset i februar.

FNs internasjonale barnedag – barnekonvensjonens dag!

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på. Norge har også ratifisert barnekonvensjonen og de to første tilleggsprotokollene, men det viktige tredje tillegget har den norske regjeringen valgt å se bort fra. Framfylkingen synes det er svært uheldig at myndighetene ikke gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl

Viser tre ungdommer med en kampanjeplakat

Framfylkingens dag – vi setter fokus på seksuelle overgrep og vold!

I dag, 20. november, feirer vi Framfylkingens dag. I år velger vi å sette fokus på den internasjonale kampanjen «I act» som setter fokus på seksuelle overgrep. Kampanjen drives av vår internasjonale paraplyorganisasjon IFM-SEI og vi ønsker sammen med dem å skape oppmerksomhet rundt dette som er et stadig økende problem i hele verden