1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

Framfylkingens landsmøte

Andre helga i juni var det igjen klart for vårt landsmøte, det nittende i rekken. Landsmøtene er organisasjonens viktigste forum, det er her vi evaluerer arbeidet som er gjort og staker ut kursen for Framfylkingens framtid. Det var mange som stilte opp som delegater for sine framlag denne helga, og tok del i at Framfylkingens demokrati fungerer som det skal

Framfylkingen i Oslo deltok i 1.mai-toget med egen sykkelseksjon

Framfylkingen i Oslo gjorde et ekstra miljøstunt i anledning av at Oslo er utnevnt til europeisk miljøby i 2019. Alle som ville gå sammen med FfiO i 1. maitoget ble oppfordret til å stille med sykkel, det være seg trehjulssykkel, sparkesykkel, el-sykkel eller vanlig tohjulssykkel. Resultatet ble en flott gjeng som var godt synlige i toget gjennom Oslo sentrum.

Barn er barn og har lik verdi uansett bakgrunn!

Det er tragisk og dypt urettferdig at regjeringen ikke gir de samme rettighetene til de såkalte IS-barna som de gir andre norske barn.
At regjeringen for alvor kan mene at disse barna er mindre verdt enn våre andre barn er rett og slett hjerteskjærende.
Det er et hån at det kun er de foreldreløse som skal motta hjelp når situasjonen er den at alle de norske barna som sitter der i leiren er i den samme desperate situasjonen.
Det regjeringen viser oss nå er en totalt misforstått politikk, en politikk som rammer de mest uskyldige av oss, en politikk som rammer barna. Det er på sin plass og minne om at den norske staten ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991, og at det regjeringen nå gjør er klare brudd på barnekonvensjonen.

Bli med oss på sommerleir på Herøya, her blir det gøy!

Den første uka i juli er det rigget og klart for sommerleir igjen! På herlige Herøya blir det mulighet for å innkvartere seg i hytter eller i telt og siden dette er på ei øy er alt tilrettelagt for all slags sommeraktiviteter! Herøya ligger i vakre omgivelser i Steinsfjorden, den nordøstre fjordarmen av Tyrifjorden, og byr på fantastiske muligheter for bading, fiske, strandhugg, kafe, grilling, idrett/ ballspill, båtliv, bading, sang/musikk, teater og friluftsliv. Her ligger alt til rette for mange og gode familieaktiviteter

bildet viser fem knyttede never som møter hverandre i en sirkel, skal symbolisere samhold og styreke

1. mars er FNs internasjonale dag mot all diskriminering!

Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er UNAIDS som har ansvaret for markeringen. Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet.