1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

I dag er det den internasjonale familiedagen!

FNs internasjonale familiedag markeres den 15. mai hvert år, det ble bestemt gjennom en resolusjon i FNs generalforsamling i 1993. Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv for barna. I barnekonvensjonens artikkel 9 heter det at man skal holde familien sammen, og at barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig for barnets beste.

viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

En viktig start for å få en bærekraftig framtid – utrydd fattigdom!

I det første av FNs Bærekraftsmål står det at vi skal utrydde fattigdom i hele verden. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. I artikkelen er det lenker til en informativ animasjonsfilm, en kahoot og noen oppgaver til temaet – lykke til med oppgavene!

viser folk som går i førstemaitog

Riktig god 1. mai

I Framfylkingen har vi lange tradisjoner med å delta aktivt på 1.mai-arrangementer rundt i landet. Vi deltar med barne- og familieaktiviteter, i noen av laga opptrer vi og går i tog der det er 1. maitog. En stolt og viktig tradisjon for våre er at barn og ungdom i alle distriktene holder barnas appell på 1. mai. I denne artikkelen kan du lese teksten til årets appell, #NOKERNOK – Framfylkingens barneappell 1. mai 2018, ha en riktig god 1. maidag!

Framfylkingens sentralstyre har vært samlet i Bergen denne helgen!

Helgen fra 20.-22.april har sentralstyret vært samlet for møte og organisasjonsarbeid. Det var mange viktige saker på møteagendaen, alt fra aktiviteter i utvalgene, deltagelse på de ulike samlinger Framfylkingen er invitert til og andre aktiviteter de neste månedene. Dette var også en gylden anledning til å ta tak sammen og løse noen oppgaver.

Framfylkingen i Hordaland arrangerte hyggelig hyttetur

Framfylkingen i Hordaland tok med seg medlemmer på hyttetur i forbindelse med påsken! Det var en fin gjeng som reiste til Kvamskogen fra 27-29. mars. Små og store medlemmer kunne nyte deilige solskinnsdager i selskap med gode framvenner. Det ble i alt 21 deltagere som gikk på ski, grillet, gravde snøhule og hadde gode naturopplevelser sammen. På neste aktivitet håper de enda flere medlemmer blir med på moroa! Vi ønsker å takke Tor og Frederik Engevik for de flotte bildene fra hytteturen.