Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Ta barna på alvor – gi dem klagerett nå!

Dessverre er det mer aktuelt enn noen gang å stå opp for barns rettigheter, så de ikke blir straffet for voksnes feilgrep. I Framfylkingen setter vi alltid barnas beste først, og nå roper vi igjen ut at regjering må signere den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen! Vi orker ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter definerer noen barn som mindre verdt enn andre. I Framfylkingen forstår vi ikke hvorfor de mest sårbare gruppene i samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. Vi krever at regjeringa signerer og ratifiserer barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll nå!

LO leder Hans-Christian Gabrielsen er død

Det er med sjokk og sorg vi mottok den triste meldingen at LO leder Hans-Christian Gabrielsen døde i dag. Han var en mann som omtales med stor respekt og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Framfylkingen er en tilsluttet organisasjon i LO-familien, og er av samme oppfatning. Han vil bli stående som en bauta i norsk fagbevegelse. Framfylkingen kondolerer, og våre tanker går nå til hans nærmeste familie, hans venner og kollegaer i LO sekretariatet og forbundene.
Foto: LO/Marius Martinsen (2018)

#10yearsUtoya – med fokus på arbeidet mot ekstremisme og rasisme

Søndag 14. februar samlet en gruppe fra sosialistiske ungdomsorganisasjoner i Tyskland, Østerrike og Norge seg for å arbeide med å sette fokus på ekstremisme og rasisme som er på framvekst i samfunnet. Framfylkingen er en inkluderende organisasjon og det er viktig for oss å delta i arbeidet mot et voksende hat og rasisme i samfunnet. I tillegg har Utøya en historisk betydning for Framfylkingen, derfor er vi sterkt engasjert i prosjektet

Endelig, fra i dag er atomvåpen forbudt!

22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt i henholdt til FN traktaten, som ble vedtatt av et stort flertall av medlemslandene 7. juli 2017. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen! Før traktaten ble vedtatt var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var kategorisk forbudt. Dette til tross for at atomvåpen er det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett, og har katastrofale humanitære konsekvenser. Den nye avtalen fyller dermed et stort gap i folkeretten.

Tiltak mot utenforskap er inkludering

Godt nytt år! Som en barne- og familieorganisasjon ønsker vi å fremme barn og unges rettigheter og belyse problemstillinger som familier opplever når disse rettighetene ikke blir tatt hensyn til. Under pandemien er det grunn til å anta at det fins flere som har opplevd utenforskap og ekskludering uten å få hjelp. Dette må vi si klart i fra om at ikke er akseptabelt.