1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte
Tegning av to unge jenter som har tape foran munnen sin slik at de ikke klan snakke

Norge bryter barns rettigheter på flere områder!

I går deltok Framfylkingen på lanseringen av tre viktige rapporter om Barnekonvensjonen i Norge.
I januar 2017 vedtok regjeringen å avstå fra å ratifisere den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon – Barns adgang til å klage på barnerettsbrudd. Derfor er det viktigere enn noen gang å følge tett opp hvordan dette slår ut i barnas hverdag og virkelighet.

tegning av flaggermus på flukt

Barnekonferansen 2017 – Den Ekstreme Norske Flaggermusa?!?

Hva er nå dette for et tema? Vel, det er bare en ordspill med de tre temaene vi skal ha, nemlig
ekstremisme, norskhet og flaggermus. Vi skal snakke om hva det vil si å være norsk, prate litt om ekstreme holdninger og lære mye mer om den viktige flaggermusa. Bli med da vel, dette blir ei spennende helg!

Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism, en sterk og lærerik helg på Utøya!

Denne helgen arrangerte Framfylkingen en stor internasjonal konferanse om ekstremisme, Willy Brandt Conference – Youth Againsa Extremism. Målet med konferansen var å skape oppmerksomhet rundt temaet ekstremisme og ekstremistiske handlinger. Visjonen å bygge et nettverk av ungdom som står sammen i kampen mot ekstremisme, og skape demokratiske verktøy gjennom samtaler og oppgaver rundt temaet. På den måten utrustes deltagerne med verktøy for å håndtere hendelser som skjer nå og eventuelle situasjoner framover.