26. september er FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Framfylkingen er stadig bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning, og da særlig barn, for. I Framfylkingen har vi alltid hatt et glødende engasjement mot våpen generelt og atomvåpen spesielt. Derfor er vi stolt av at vi er en av de aktive medlemsorganisasjonene i ICAN. I år ble det valgt en ny regjering og vi har benyttet anledningen til å gjøre et framstøt mot de tre partiene som reiser til Hurdal for regjeringssonderinger denne uka. I forkant av den internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen på lørdag møtte flere av organisasjonene i ICAN opp utenfor Hurdalssjøen hotell for å markere sitt støtte til et atomvåpenfritt samfunn. Vi har valgt å sende sekretariatet og de politiske rådgiverne til partilederne i Ap, Sp og SV en appell hvor vi fremmer vårt syn i saken, les hele appellen i nyhetssaken.

Ny regjering, nye muligheter
I år ble det valgt en ny regjering og vi har benyttet anledningen til å gjøre et framstøt mot de tre partiene som reiser til Hurdal for regjeringssonderinger denne uka. At Norge signerer avtalen, er viktig for oss. Selv om den trådte i kraft i januar fordi den femtiende nasjonen, Honduras, ratifiserte FNs atomvåpenforbud i oktober 2020, så synes vi det er for dårlig at Norge ikke ratifiserer avtalen selv.

Vårt land er vertskap for Nobels Fredspris, og i tillegg er det også Norge som leder FNs Sikkerhetsråd denne perioden. Derfor synes vi det er flaut at våre styresmakter ikke kan signere avtalen og gå foran som et godt eksempel for andre nasjoner som ser til oss når det kommer til spørsmål om fred.

I forkant av den internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen på lørdag møtte flere av organisasjonene i ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) opp utenfor Hurdalsjøen hotell for å markere sitt støtte til et atomvåpenfritt samfunn. De tre partiene som mest sannsynlig vil gå sammen og danne regjering, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som har sine samtaler på Hurdalssjøen hotell denne og neste uke.

Atomvåpenforbudet, signer NÅ! foto: Thomas Kjøndal

En politisk appell fra oss til myndighetene
I tillegg har vi valgt å sende sekretariatet og de politiske rådgiverne til partilederne i Ap, Sp og SV en appell hvor vi fremmer vårt syn i saken, og hvorfor vi synes dette er så viktig.
Denne uttalelsen har vi i Framfylkingen skrevet og distribuert til de tre partiene som samles på Hurdalsjøen hotell de neste dagene:

Hei kjære politikere og partiledere i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
Nå som dere straks skal velge ut fellespunkter til regjeringssamarbeidet og politikk framover i regjering, ønsker vi dere all lykke til med det. Samtidig ønsker vi å minne dere på en viktig sak som ikke bare gjelder nasjonalt, men for hele menneskeheten.
Framfylkingens uttalelse mot atomvåpen som ble vedtatt både på vårt landsmøte og IFM SEIs (International Falcon Movement- Socialist Educational International) kongress i Tbilisi, Georgia i 2019, og dette er like aktuelt nå som da.
«Forby atomvåpen nå! Framfylkingen er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over.
Alle har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Vi er særskilt opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår. Et forbud mot atomvåpen bidrar til en tryggere barndom og framtidshåp.
Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Framfylkingen mener at det er et felles ansvar å opplyse om trusselen og å stoppe produksjon og bruk av atomvåpen.
Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.»

Den forrige regjeringen ønsket ikke å signere en slik avtale, men vi håper dere vil tenke at dette er nødvendig å gjøre. Vi kan gjøre en forskjell.
Framfylkingen er en fritidsorganisasjon for barn og familier med et samfunnsengasjement for barns rettigheter og menneskeverd.
Vi jobber med å gi barn og unge opplæring i demokrati gjennom vårt virke, og våre barn og unge mener at atomvåpen bør utryddes.

På forhånd takk for oppmerksomheten.

Med solidarisk og vennlig hilsen,
Tonje Tovik
Generalsekretær
Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon

Les brevet via lenken under:
Hei kjære politikere og partiledere i Ap, SV og Sp – signer mot atomvåpen nå


Plakater som ble laget av deltagere på ungdomskurset Ungdomsutvalget
holdt på Utøya i oktober 2021, etter innledning fra NEI til atomvåpen

Økt press for at Norge skal ratifisere forbudet mot atomvåpen
I 2017 ble ICAN tildelt Nobels fredspris «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen». Les mer om da ICAN ble tildelt Nobels Fredspris via denne lenken fra Nobelinstituttets nettside.
På den ene siden tildeler Nobelkomiteen ICAN fredsprisen for deres kamp mot atomvåpen, og på den andre siden er ikke myndig villige til å signere et forbud mot våpnene. Dette understreker hvor pinlig vi synes det er at Norge ikke signerer på det internasjonale forbudet mot  atomvåpen.

Atomvåpen bryter internasjonal lov, medfører katastrofale humanitære konsekvenser, forårsaker alvorlig miljøskade og undergraver nasjonal og global sikkerhet. Våpnene legger beslag på enorme offentlige ressurser som kunne blitt brukt til å dekke menneskelige behov og oppnå grønn omstilling. Ved å spre mest mulig kunnskap om atomvåpnenes humanitære konsekvenser, og ved å skape større engasjement i befolkningen, er vi med på å skape et press mot myndighetene for at Norge skal ratifisere det internasjonale forbudet.

Stolte medlemmer av ICAN
I Framfylkingen er vi stolte medlemmer av ICAN, og vi støtter opp om et totalforbud mot alle atomvåpen! Vi gjentar at vi synes det er flaut at vertskapet for Nobels fredspris ikke er villig til å signere på de forente nasjoners forbud mot verdens største masseødeleggelses våpen.

Aksjonister fra flere av ICANs medlemsorganisasjoner fikk fram det viktige budskapet. Utenfor Hurdalsjøen hotell, 24.09. Foto: Thomas Kjøndal

Les mer om FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen via denne lenken

#barnførst #neitilatomvåpen #vivilhaenatomvåpenfriverdennå


Forbudet har trådt i kraft i 2021, men fremdeles er det viktig at flere nasjoner enn de første femti
ratifiserer forbudet – signaleffekten er stor når mange vestlige land ikke signerer forbudet!


Tuva fra ICAN og vår egen Saeed står klar for å vise politikerne som sonderer en mulig ny regjering hva
de synes om at Norge ikke har ratifisert avtalen om et forbud mot alle atomvåpen. Utenfor Hurdalsjøen hotell 24.09.2021