26. september er FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

I Framfylkingen er vi dypt bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning for. Mange ganger har vi vært på randen av atomkatastrofe på grunn av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker. Nå har 56 tidligere internasjonale ledere signert sammen på et åpent brev hvor de tar til orde for hvorfor verdenssamfunnet må få til et totalforbud mot atomvåpen nå. Les dette brevet via lenke i artikkelen.

Denne uttalelsen har vi i Framfylkingen skrevet og distribuert i anledning dagen:

«Framfylkingen er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over.

Alle har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Vi er særskilt opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår.  Et forbud mot atomvåpen bidrar til en tryggere barndom og framtidshåp.

Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.

Framfylkingen mener at det er et felles ansvar å opplyse om trusselen og å stoppe produksjon og bruk av atomvåpen.  Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.»

Tidligere i uken ble det publisert et åpent brev signert 56 tidligere presidenter, stats-, utenriks- og forsvarsministre til støtte for FNs atomvåpenforbud (Aftenpostens artikkel var i trykken før den siste signaturen kom, derfor står det 55). Blant signatarene finner vi to tidligere generalsekretærer i NATO og en tidligere generalsekretær i FN.

Brevet kan leses via denne lenken.

Det står mer informasjon om FNs Internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen på FN sambandet sin nettside.

ICAN har også en storstilt kampanje gående for å få byer og kommuner til å signere på at de er for et totalforbud mot atomvåpen.

ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

Traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Når statlige myndigheter somler, sier befolkningen ifra og stadig flere byer og kommuner tar et klart standpunkt mot det verste masseødeleggelsesvåpenet i verden.

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den viktige, globale avtalen som forbyr atomvåpen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Se om din by eller kommune har signert og blitt med på oppropet via denne lenken.

I Framfylkingen er vi stolte medlemmer av ICAN, og vi støtter opp om et totalforbud mot alle atomvåpen!

#barnførst #neitilatomvåpen #vivilhaenatomvåpenfriverdennå