LO leder Hans-Christian Gabrielsen er død

Det er med sjokk og sorg vi mottok den triste meldingen at LO leder Hans-Christian Gabrielsen døde i dag. Han var en mann som omtales med stor respekt og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Framfylkingen er en tilsluttet organisasjon i LO-familien, og er av samme oppfatning. Han vil bli stående som en bauta i norsk fagbevegelse. Framfylkingen kondolerer, og våre tanker går nå til hans nærmeste familie, hans venner og kollegaer i LO sekretariatet og forbundene.
Foto: LO/Marius Martinsen (2018)