FN-flagget vaier på halv stang foran FN bygningen i New York

21. mars er både FNs verdensdag for Downs syndrom og FNs verdensdag mot rasediskriminering

Derfor markerer vi 21. mars i inkluderingen og mangfoldets navn. Menneskeverd er viktig for Framfylkingen og vi ønsker oss et raust samfunn i en mangfoldig verden hvor alle mennesker er like mye verdt

Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006 – og over hele verden har dagen allerede blitt en innarbeidet som en dag for feiring og opplysning.

Kunnskapen om syndromet har økt vesentlig de siste 20 årene. Samtidig har internasjonal forskning bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med diagnosen. Det finnes ingen helbredende behandling, men tidlig innsats kan bedre livskvaliteten og danne grunnlag for et verdig og meningsfullt liv. Les mer om FNs Verdensdag for Downs syndrom på FN-sambandets hjemmeside

Tema for 2017: Rasediskriminering og oppfordring til hat, inkludert i forbindelse med migrasjon
Alle personer har krav på menneskerettigheter uten diskriminering. Diskriminerende praksis er likevel utbredt mange steder i verden. Dette inkluderer diskriminering basert på etnisitet, religion og nasjonalitet, og oppfordring til hat. Flyktninger og andre migranter er spesielt sårbare overfor rasediskriminering og hatytringer.

Historikk: Internasjonal dag mot rasediskriminering
FNs generalforsamling bestemte allerede i 1966 at 21. mars skal markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering.
I 1965 ble den Internasjonale konvensjonen mot rasediskriminering vedtatt. Det var den første menneskerettighetskonvensjonen FNs medlemsland ble enige om, og trådte i kraft i 1969.

Les mer om FNs Verdensdag mot rasediskriminering på FN-sambandets hjemmeside

A view of the Secretariat building at United Nations Headquarters Foto: UN Photo/ Rick Bajornas_27.02.2017